Dth

, 25:35

emdren hypnose: suggestieve elementen in een populaire techniek

  • Peter Baldé
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03060369

Cite this article as:
Baldé, P. DITH (2005) 25: 35. doi:10.1007/BF03060369
  • 33 Downloads

Samenvatting

Over de werkzame bestanddelen van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (emdr) is veel gespeculeerd, maar er is nog weinig duidelijkheid over. Hoewel vaak wordt beweerd dat emdrvoornamelijk op suggestie berust, ontbreken serieuze analyses in die richting. De auteur stelt dat emdrovereenkomt met de gefractioneerde inductietechniek van Langen. Hij bespreekt de suggestibiliteit-verhogende factoren van emdren de overeenkomsten met hypnose, zoals het toepassen van impliciete suggesties. Conclusie: emdrwerkt. Niet uitsluitend vanwege de suggestieve technieken, maar wel door daar optimaal gebruik van te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Peter Baldé
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations