Dth

, Volume 21, Issue 3, pp 128–135

emdr en mesmerisme: een vergelijkend historisch onderzoek

  • Richard J. McNally
Article

DOI: 10.1007/BF03060263

Cite this article as:
McNally, R.J. DITH (2001) 21: 128. doi:10.1007/BF03060263

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) is een van de snelst groeiende interventies uit de annalen van de psychotherapie. Hoewel veel psychologen emdr bekritiseerden vanwege de ongewone oorsprong en verspreiding, laat de geschiedenis vele overeenkomsten zien met het mesmerisme, een therapie die zich gedurende de 18e eeuw snel verspreidde in Europa en Amerika. Dit artikel beschrijft de opvallende gelijkenissen tussen de geschiedenis van het mesmerisme en de geschiedenis van emdr.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Richard J. McNally
    • 1
    • 2
  1. 1.   
  2. 2.

Personalised recommendations