Dth

, 21:121 | Cite as

Vreemde oogbewegingen maken herinneringen minder levendig en minder emotioneel

 • Marcel van den Hout
 • Merel Kindt
 • Peter Muris
 • Elske Salemink
Article

Samenvatting

Bij Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) beweegt de patiënt de ogen lateraal, tijdens het ophalen van aversieve herinneringen. Bij gezonde proefpersonen werd nagegaan of dit ‘oogbewegen’ ertoe leidt dat, na de procedure, de herinneringen van kwaliteit veranderen. Dit was het geval. Oogbewegen leidde tot verminderen van levendigheid van latere herinneringen en tot mindere emotionaliteit van herinneringen. Dit effect was sterker dan bij controlecondities: tikken op een tafel of nietsdoen. Het effect trad op bij negatieve herinneringen en bij positieve herinneringen. Beide typen herinneringen werden door het oogbewegen minder levendig, terwijl negatieve herinneringen na oogbewegen minder negatief werden en positieve herinneringen minder positief. Dit suggereert dat emdr meer is dan een placebo. Er wordt kort gespeculeerd over de verklaring van dit fenomeen. De klinische implicatie van dit resultaat is dat emdr-achtige procedures beter kunnen zijn dan placebo, alhoewel andere behandelvormen aanzienlijk effectiever lijken te zijn. emdr-achtige procedures kunnen een bescheiden, maar helder te definiëren plaats hebben in de behandeling van posttraumatische stressklachten.

Referenties

 1. Andrade, J., Kavanagh, D., & Baddeley, A. (1997). Eye movements and visual imagery: A working memory approach to the treatment of post-traumatic stress disorder. British Journal of Clinical Psychology, 60, 209-223.Google Scholar
 2. Arntz, A., Rauner, M., & Hout, M.A. van den (1995). ‘If I feel anxious, there must be danger’: ex-consequentia reasoning in inferring danger in anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 33, 917-925.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Cahill, S.P., Carrigan, M.H., & Frueh, B.C. (1999). Does emdr work? And if so, why? A critical review of controlled outcome and dismantling research. Journal of Anxiety Disorders, 13, 5-33.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Devilly, G.J., & Spence, S.H. (1999). The relative efficacy and treatment distress of emdr and cognitive-behaviour trauma treatment protocol in the amelioration of posttraumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 13, 131-157.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Engelhard, I.M., Macklin, M.L., McNally, R.J., Hout, M.A van den, & Arntz, A. (2001). Emotion- and intrusion-based reasoning in Vietnam veterans with and without chronic posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 39 (in druk).Google Scholar
 6. Idzikowski, C., Baddeley, A.D., Dimbleby, R.D., & Park, S. (1983). Eye movements and imagery. Paper presented to the Experimental Psychology Society, April.Google Scholar
 7. Kihlstrom, J.F., Mulvaneg, S., Tobias, B.A., & Tobis, I.P. (2000). The Emotional Unconscious. In E. Eich, et al. (red.), Cognition and Emotion. Oxford: University Press.Google Scholar
 8. McNally, R.J. (1999). emdr and Mesmerism. A comparative historical analysis. Journal of Anxiety Disorders, 13, 225-236. (voor vertaling, zie dit nummer, pp. 270-285).CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M.C., & Jongh, A. de (1994a). Effects of Eye movement desensitisation on emotional processing in normal subjects. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 22, 331-335.CrossRefGoogle Scholar
 10. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M.C., & Jongh, A. de (1994b). ‘Eye movement-desensitization’ heeft geen effect op emotionele reactiviteit van normale proefpersonen. Gedragstherapie, 27, 33-49.Google Scholar
 11. Shapiro, F. (1995). Eye movements desensitisation and reprocessing. Basic principles, protocols, and procedures. New York: Guilford Press.Google Scholar
 12. Singer, M.T., & Lalich, J. (1996). ‘Crazy’ Therapies. What are they? Do they work? San Fransisco: C.A. Jossey-Bass.Google Scholar
 13. Valins, S. (1966). Cognitive effects of false heart rate feedback. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 400-408.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Marcel van den Hout
  • 1
  • 2
 • Merel Kindt
  • 2
 • Peter Muris
  • 2
 • Elske Salemink
  • 2
 1. 1. Maastricht 
 2. 2.

Personalised recommendations