Dth

, Volume 21, Issue 3, pp 115–120 | Cite as

emdr zonder oogbewegingen is imaginaire confrontatie [emdr − (e + m) = ic]

Article

Samenvatting

Drie jaar na een verkeersongeluk had de hoofdpersoon uit deze gevalsbeschrijving nog last van storende, intrusieve gedachten en beelden. De – succesvolle – behandeling bestond uit slechts één sessie van anderhalf uur, waarvan Imaginaire Confrontatie (ic) de hoofdschotel was. De ic wordt op de voet gevolgd en vergeleken met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr), waarvan ook ‘one session treatment’-gevalsbeschrijvingen bekend zijn. In het nawoord kijken de behandelaar (eerste auteur) en de cliënte (tweede auteur) terug op de behandeling.

Referenties

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, V.B. van, & Tremont, G. (1994). Review of the validation and dissemination of eye-movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma. Clinical Psychology Review, 14(4), 287-299.CrossRefGoogle Scholar
 2. Boudewyns, P.A., & Hyer, L.A. (1996). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) as treatment for Post-Traumatic Stress Disorder (ptsd). Clinical Psychology and Psychotherapy, 3(3), 185-195.CrossRefGoogle Scholar
 3. Ehlers, A., & Clark, D.M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 38, 319-345.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Etten, M.L. van, & Taylor, S. (1998). Comparative efficacy of treatments for post-traumatic stress disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology and Psychotherapy, 5(3), 126-144.CrossRefGoogle Scholar
 5. Feske, U., & Goldstein, A.J. (1997). Eye Movement Desensitization and Reprocessing Treatment for Panic Disorders: A controlled outcome and partly dismantling study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(6), 1026-1035.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Huson, N., & Wijk, K. van (2001). emdr en non-specifieke motivering. Directieve Therapie, 21(3), 219-228.CrossRefGoogle Scholar
 7. Heiden, C. van der (1999). De cognitieve therapie van Beck. Gedragstherapie, 32(1), 3-33.Google Scholar
 8. Herbert, J.D., Lilienfeld, S.O., Lohr, J.M., Montgomery, R.W., O'onohue, W.T., Rosen, G.M,. & Tolin, D.F. (2000). Science and pseudoscience in the development of Eye Movement Desensitization and Reprocessing: implication for clinical psychology. Clinical Psychology Review, 20(8), 945-972.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Jaycox, L.H., Foa, E.B., & Morral, A.R. (1998). Influence of emotional engagement and habituation on exposure therapy for ptsd. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 185-192.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (2001). emdr bij de behandeling van ptss na verkrachting. Directieve Therapie, 21(3), 229-245.CrossRefGoogle Scholar
 11. Lange, A. (2000). Gedragsverandering in gezinnen (7e complete revision). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 12. Lange, A., Richard, R., Gest, A., Vries, M. de, & Lodder, L. (1998). The effects of positieve self-instruction; A controlled trial. Cognitive Therapy and Research, 22(3), 225-236.CrossRefGoogle Scholar
 13. Lange, A., Richard, R., Kiestra, J., & Oostendorp, E. van (1997). Cognitive treatment through positive self-verbalization; A multiple case study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 25, 161-171.CrossRefGoogle Scholar
 14. Marquis, J.N. (1991). A report on seventy-eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22(3), 187-192.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. McNally, R.J. (2001). emdr en mesmerisme: een vergelijkend historisch onderzoek. Directieve Therapie, 21(3), 270-285.Google Scholar
 16. Oorspronkelijke titel: emdr and Mesmerism: a comparative historical analysis. Journal of anxiety disorders, 1999, 13(1/2), 225-236.Google Scholar
 17. Puk, G. (1991). Treating traumatic memories: a case report on the eye movement desensitization procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22(2), 149-151.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Scharwächter, P. (2001). De behandeling van een vrouw met meermalige traumatisering in één zitting met emdr. Directieve Therapie, 21(3), 210-218.Google Scholar
 19. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization & reprocessing. New York: Guilford Press.Google Scholar
 20. Trier, L. van (2000). Eye Movement Desensitization Reprocessing (emdr) als behandeling bij posttraumatische stress-stoornis. Een gevalsbeschrijving. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42(8),613-618.Google Scholar
 21. Wilson, S.A., Becker, L.A., & Tinker, R.H. (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) treatment for psychologically traumatized individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(6), 928-937.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Wolpe, J., & Abrams, J. (1991). Post-traumatic stress disorder overcome by eye-movement desensitization: a case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22(1), 39-43.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 1. 1.UvA, afdeling PsychologieAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations