Dth

, Volume 21, Issue 3, pp 115–120

emdr zonder oogbewegingen is imaginaire confrontatie [emdr − (e + m) = ic]

Article

DOI: 10.1007/BF03060261

Cite this article as:
Lange, A. & van de Kerkhoff, K. DITH (2001) 21: 115. doi:10.1007/BF03060261

Samenvatting

Drie jaar na een verkeersongeluk had de hoofdpersoon uit deze gevalsbeschrijving nog last van storende, intrusieve gedachten en beelden. De – succesvolle – behandeling bestond uit slechts één sessie van anderhalf uur, waarvan Imaginaire Confrontatie (ic) de hoofdschotel was. De ic wordt op de voet gevolgd en vergeleken met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr), waarvan ook ‘one session treatment’-gevalsbeschrijvingen bekend zijn. In het nawoord kijken de behandelaar (eerste auteur) en de cliënte (tweede auteur) terug op de behandeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  1. 1.UvA, afdeling PsychologieAmsterdamThe Netherlands
  2. 2.

Personalised recommendations