Dth

, Volume 21, Issue 3, pp 102–106 | Cite as

emdr en non-specifieke motivering: een casuïstisch verhaal

 • Nelleke Huson
 • Kees van Wijk
Article

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het bewust gebruikmaken van non-specifieke factoren en suggesties bij de behandeling met Eye Movement Desensitization and Reprocessing van een vrouw met hardnekkige somatoforme klachten.

Referenties

 1. Bower, G.H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36, 129-148.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1993). Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma's: Eye movement desensitization and reprocessing. Directieve Therapie, 13, 161-170.CrossRefGoogle Scholar
 3. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (1998). Eye Movement Desensitization and reprocessing bij posttraumatische stress-stoornissen. In B.P.R. Gersons & I.V.E. Carlier (red.), Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stress-stoornissen (pp. 91-101). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 4. Kalmthout, M.A. van (1998). Metatheorieën. In W. Trijsbrug, S.Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer, Handboek Integratieve Psychotherapie. Inventarisatie en perspectief (pp. I 1.2-1-I 1.2-21). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.Google Scholar
 5. Lang, P.J. (1979). A bioinformational theory of emotional imagery. Psychophysiology, 16, 495-512.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Lohr, J.M., & Lilienfield, S.O., Tolin, D.F., & Herbert, J.D. (1999). Eye Movement and reprocessing: An analysis of specific versus nonspecific treatment factors. Journal of Anxiety Disorders, 13, 185-207.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Macklin, M., Metzger, L.J., Laasko, N.B., Berry, N.J., Orr, S.P., & Pitman, R.K. (2000). Five-Year follow-up study of eye movement desensitization and reprocessing therapy for combat-related posttraumatic stress disorder. Comprehensive-Psychiatry, 42, 24-27.CrossRefGoogle Scholar
 8. McNally, R.J. (1999). emdr and Mesmerism: A comparative historical analysis. Journal of Anxiety Disorders, 13, 225-236.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Merckelbach, H. (1993). Eye Movement Desensitization: kanttekeningen bij De Jongh en Ten Broeke. Directieve Therapie, 13, 172-176.Google Scholar
 10. Pitman, R.K., Orr, S.P., Altman, B., Longpre, R.E., Poiré, R.E., & Macklin, M.L. (1996). Emotional processing during eye-movement desensitization and reprocessing therapy of Vietnam veterans with chronic posttraumatic stress disorder. Comprehensive Psychiatry, 37, 419-429.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Shapiro, F. (1989). Eye Movement Desensitization: A new treatment for post-traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 20, 211-217.CrossRefGoogle Scholar
 12. Shapiro, F. (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press.Google Scholar
 13. Spector, J., & Read, J. (1999). The current status of Eye Movement Desensitization an Reprocessing (emdr). Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, 165-174.CrossRefGoogle Scholar
 14. Trier, J. van (2000). Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (emdr) als behandeling bij posttraumatische stress-stoornis. Een gevalsbeschrijving. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42, 613-617.Google Scholar
 15. Vaughan, K., Armstrong, M.S., Gold, R., O'Connor, N., Jenneke, W., & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283-290.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Watzlawick, P., Beavin, J.H., & Jackson, D.D. (1974). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 17. Wijk, K. van (1993). Reactie op ‘Eye movement desensitization’ van Harald Merkelbach. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 13, 391-393.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Nelleke Huson
  • 1
  • 2
 • Kees van Wijk
  • 2
 1. 1. Schiedam 
 2. 2.

Personalised recommendations