Dth

, 21:97

De behandeling van een vrouw met meermalige traumatisering in één zitting met emdr Behandeling meermalige traumatisering

Article

Samenvatting

In de literatuur over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr ) wordt bericht dat een succesvolle traumabehandeling in één therapiezitting mogelijk is. Dit geldt met name voor eenmalige traumatisering. Dit artikel belicht een succesvolle traumabehandeling met emdr, in één zitting van anderhalf uur, bij een vrouw die in haar adolescentie herhaaldelijk seksueel is misbruikt. Bij de twee follow-ups na twee weken en zes maanden bleven de behandelingsresultaten gehandhaafd.

Referenties

 1. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1993). Eye-Movement-Desensitization and Reprocessing (emdr): praktische toepassing en theoretische overwegingen. Gedragstherapie, 26, 233-254.Google Scholar
 2. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. ‘Gewoon’ imaginaire exposure? De Psycholoog, 11, 459-464.Google Scholar
 3. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1997). emdr bij de behandeling van Type ii psychotrauma: een casus. Tijdschrift voor Psychiatrie, 39, 249-255.Google Scholar
 4. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1999). Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij posttraumatische stress-stoornissen. In P.G.H. Aarts & W.D. Visser (red.), Trauma: diagnostiek en behandeling (pp. 321-338). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 5. Broeke, E. ten, Jongh, A. de, Wiersma, A., & Grimbrère, F. (1997). Psychotherapie bij posttraumatische stress-stoornis. De stand van zaken. Tijdschrift voor Psychotherapie, 23, 305-328.Google Scholar
 6. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (1996). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr): een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 93-114.Google Scholar
 7. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (1998). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr). In B.P.R. Gersons & I.V.E. Carlier (red.), Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stress-stoornissen (pp. 91-100). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 8. Shapiro, F. (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press.Google Scholar
 9. Spector, J., & Read, J. (1999). The current status of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr). Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, 165-174.CrossRefGoogle Scholar
 10. Trier, J. van (2000). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) als behandeling bij posttraumatische stress-stoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42, 613-617.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 1. 1. Lent 
 2. 2. Arnhem 
 3. 3.

Personalised recommendations