Dth

, Volume 16, Issue 3, pp 274–284 | Cite as

De pijndempende werking van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is beperkt

 • Eric Rassin
 • Peter Muris
 • Harald Merckelbach
Article

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) werd in 1989 door Shapiro geïntroduceerd als een therapeutische techniek voor Posttraumatische stress–stoornis (PTSS). Sindsdien hebben diverse EMDR–;therapeuten geopperd dat deze interventie ook toepasbaar is bij andere trauma–gerelateerde klachten. In een studie van Hekmat, Groth en Rogers (1994) is geclaimd dat EMDR effectief is bij de behandeling van pijn. In het onderhavige onderzoek is deze claim verder onderzocht. Daartoe werden 45 gezonde vrijwilligers onderworpen aan 8 elektrische prikkels. De proefpersonen werden verdeeld over 3 groepen: een groep die behandeld werd met EMDR, een groep die ter afleiding van de prikkels naar een cartoon keek, en een controlegroep waarbij geen verdere interventie werd uitgevoerd. Zowel fysiologische als subjectieve reacties op de pijnprikkels werden geregistreerd. Op geen enkele effectmaat werden verschillen tussen de drie groepen gevonden. In de discussie wordt dit resultaat in een breder perspectief geplaatst.

Referenties

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, B. van, Tremont, G., & Meuser, K.T. (1994). Review of the validation and dissemination of eye–movement desensitization and reprocessing: a scientific and ethical dilemma. Clinical Psychology Review, 14, p. 287–299.CrossRefGoogle Scholar
 2. Arntz, A.R. (1991). Pain, attention and control. Academisch proefschrift. Maastricht: Datawyse.Google Scholar
 3. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1993). ‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR): praktische toepassingen en theoretische overwegingen. Gedragstherapie, 26, 233–254.Google Scholar
 4. Dyck, M.J. (1993). A proposal for a conditioning model of eye movement desensitization treatment for posttraumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 24, 201–210.CrossRefGoogle Scholar
 5. Greenwald, R. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): an overview. Journal of Contemporary Psychotherapy, 24, 15–34.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hassard, A. (1995). Investigation of Eye Movement Desensitization in pain clinic patients. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23 , 177–185.CrossRefGoogle Scholar
 7. Hekmat, H., Groth, S., & Rogers, D. (1994). Pain ameliorating effect of eye movement desensitization. Journal of Behaviour Therapy & Experimental Psychiatry, 25, 121–129.CrossRefGoogle Scholar
 8. Jongh, A., & Broeke, E. ten (1996). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 93–114.Google Scholar
 9. Huffelen, R. van, Huffelen, A. van, Methorst, G., & Hoogduin, K. (1996). Het effect van EMD op de emotionele reactie van normale proefpersonen: een replicatie van Merckelbach, Hogervorst, Kampman en De Jongh. Directieve Therapie, 16, 17–24.Google Scholar
 10. Merckelbach, H. (1993). ‘Eye Movement Desensitization’; kanttekeningen bij De Jongh en Ten Broeke. Directieve Therapie, 13, 172–177.Google Scholar
 11. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M., & Jongh, A. de (1994). Effects of ‘Eye Movement Desensitization’ on emotional processing in normal subjects. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 22, 331–335.CrossRefGoogle Scholar
 12. Muris, P. (1996). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Een vorm van cognitieve therapie? De Psycholoog, 31, 205–207.Google Scholar
 13. Shapiro, F. (1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar
 14. Shapiro, F. (1991). Eye Movement Desensitization & Reprocessing Proce–dure: from EMD to EMD/R– a new treatment model for anxiety and related traumata. The Behavior Therapist, 14, 133–136.Google Scholar
 15. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing. Basic principles, protocol, and procedures. New York: Guildford Press.Google Scholar
 16. Tallis, F., & Smith, E. (1994). Does Rapid Eye Movement Desensitization facilitate emotional processing? Behaviour Research and Therapy, 32, 459–461.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Velden, P.G. van der, & Kleber, R.J. (1996). Met het oog op morgen: een overzicht van EMDR–studies. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38, 30–39.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Eric Rassin
  • 1
 • Peter Muris
 • Harald Merckelbach
 1. 1.

Personalised recommendations