Skip to main content

De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie

Samenvatting

In deze studie werd onderzocht of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) van nut kan zijn bij het behandelen van een specifieke fobie. De studie bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase werden spinfobici toegewezen aan drie onderzoeksgroepen: een EMDR groep, een imaginaire exposure groep of een controlegroep die geen behandeling ontving. De behandeling werd geëvalueerd met een gestandaardiseerde gedragstest waarbij de fobici werd verzocht het gevreesde object (i.c. spin) zo dicht mogelijk te benaderen. Geen van de drie groepen – dus ook de EMDR–groep niet – boekte vooruitgang. De exposure in vivo behandeling, die alle fobici tijdens de tweede fase van het onderzoek ontvingen, leidde daarentegen wel tot een significante verbetering op de gedragstest.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

 1. 1.

  Verandering significant op P<0,05/6 niveau (d.w.z. Bonferroni correctie)

 2. 2.

  Verandering significant op P<0,05/6 niveau (d.w.z. Bonferroni correctie)

 3. 3.

  Verandering significant op P<0,05/6 niveau (d.w.z. Bonferroni correctie)

Referenties

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, V.B. van, Tremont, G., & Mueser, K.T. (1994). Review of the validation and dissemination of eye movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma. Clinical Psychology Review, 14, 287–299.

  Article  Google Scholar 

 2. Acierno, R., Tremont, G., Last, C., & Montgomery, D. (1994). Tripartite assessment of the efficacy of eye movement desensitization in a multi–phobic patient. Journal of Anxiety Disorders, 8, 259–276.

  Article  Google Scholar 

 3. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM–IV) . Washington, DC: American Psychiatric Association.

 4. Boudewyns, P.A., Stwertka, S.A., Hyer, L.A., Albrecht, J.W., & Sperr, E.V. (1993). Eye movement desensitization for PTSD of combat: A treatment outcome pilot study. The Behavior Therapist, 16, 30–33.

  Google Scholar 

 5. Eschenröder, C.T. (in druk). Augenbewegungs–Desensibilisierung und Umstrukturierung: Eine neue Methode zur Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen und Ängsten (EMDR: A new treatment for PTSD and anxiety). Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis.

 6. Goldstein, A. & Feske, U. (in druk). Eye movement desensitization and reprocessing for panic disorder: A case series. Journal of Anxiety Disorders.

 7. Herbert, J.D. & Mueser, K.T. (1992). Eye movement desensitization: A critique of the evidence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 169–174.

  CAS  Article  Google Scholar 

 8. Hugdahl, K.(1989)Simple phobias. In: G. Turpin (red.), Handbook of clinical psychophysiology. Chichester: Wiley.

  Google Scholar 

 9. Jensen, J.A. (1994). An investigation of eye movement desensitization and reprocessing (EMD/R) as a treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms of Vietnam combat veterans. Behavior Therapy, 25, 311–325.

  Article  Google Scholar 

 10. Kleinknecht, R.A. (1993). Rapid treatment of blood and injection phobias with eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 211–217.

  CAS  Article  Google Scholar 

 11. Lohr, J.M., Kleinknecht, R.A., Conley, A.T., Dal Cerro, S., Schmidt, J., & Sonntag, M.E. (1992). A methodological critique of the current status of eye movement desensitization (EMDR). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 159–167.

  CAS  Article  Google Scholar 

 12. Marks, I.M. (1987). Fears, phobias, and rituals. Panic, anxiety, and their disorders. New York: Oxford University Press.

  Google Scholar 

 13. Marquis, J.N. (1991). A report of seventy–eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187–192.

  CAS  Article  Google Scholar 

 14. Merckelbach, H. (1993). Eye movement desensitization: Kanttekeningen bij De Jongh en Ten Broeke. Directieve therapie, 13, 172–176.

  Google Scholar 

 15. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M. & Jongh, A. de (1994). Eye movement desensitization heeft geen effect op emotionele reactiviteit van ‘normale’ proefpersonen. Gedragstherapie, 27 , 33–49.

  Google Scholar 

 16. Merckelbach, H. Hogervorst, E. Kampman, M. & Jongh, A. de (1994). Effects of eye movement desensitization on emotional processing in normal subjects. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 22, 331–335.

  Article  Google Scholar 

 17. Muris, P. & Merckelbach, H. (1995a). EMDR bij spinnenfobici: Twee gevalsbeschrijvingen. Directieve therapie, 15, 125–137.

  Google Scholar 

 18. Muris, P. & Merckelbach, H. (1995b). Treating spider phobia with eye–movement desensitization and reprocessing: Two case reports. Journal of Anxiety Disorders, 9, 439–449.

  Article  Google Scholar 

 19. Muris, P. & Merckelbach, H. (in druk a). Treating spiderphobics with eye–movement desensitization and reprocessing: A controlled study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy.

 20. Muris, P. & Merckelbach, H. (in druk b). Eye movement desensitization and reprocessing: Kritische kanttekeningen bij een nieuwe behandelingstechniek voor traumatische ervaringen. Tijdschrift voor Psychiatrie.

 21. Öst, L.G. (1989). One–session treatment for specific phobias. Behaviour Research and Therapy, 27, 1–7.

  Article  Google Scholar 

 22. Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child's nightmares: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73–75.

  CAS  Article  Google Scholar 

 23. Renfrey, G. & Spates, C.R. (1994). Eye movement desensitization: A partial dismantling study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 231–239.

  CAS  Article  Google Scholar 

 24. Rosenthal, T.L. (1993). To soothe the savage breast. Behaviour Research and Therapy, 31, 439–462.

  CAS  Article  Google Scholar 

 25. Sanderson, A. & Carpenter, R. (1992). Eye movement desensitization versus image confrontation: A single session crossover study of 58 phobic subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 269–275.

  CAS  Article  Google Scholar 

 26. Shapiro, F. (1989a). Eye movement desensitization: A new treatment for posttraumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.

  CAS  Article  Google Scholar 

 27. Shapiro, F. (1989b). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.

  Article  Google Scholar 

 28. Shapiro, F. (1991). The eye movement desensitization and reprocessing procedure: From EMD to EMDR: A new treatment model for anxiety and related traumata. The Behavior therapist, 14, 133–136.

  Google Scholar 

 29. Shapiro, F. (1994a). EMDR: In the eye of a paradigm shift. The Behavior Therapist, 17, 153–156.

  Google Scholar 

 30. Shapiro, F. (1994b). Personal Communication. Level 1 EMDR training. Amsterdam, The Netherlands.

  Google Scholar 

 31. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing. Basic principles, protocols, and procedures. New York: Guilford Press.

  Google Scholar 

 32. Solomon, R. & Shapiro, F. (in druk). Eye movement desensitization and reprocessing: An effective therapeutic tool for trauma and grief. In C. Figley (red.), Death and trauma. New York: Brunner Mazal.

 33. Tallis, F. & Smith, E. (1994). Does rapid eye movement desensitization fascilitate emotional processing? Behaviour Research and Therapy, 32, 459–461.

  CAS  Article  Google Scholar 

 34. Vaughan, K., Armstrong, M.S., Gold, R., O'Connor, N., Jenneke, W., & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283–291.

  CAS  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Peter Muris.

Additional information

Abstract

The present study examined the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment of a specific phobia. Twenty–four spider phobic subjects were randomly assigned to either 1) an EMDR group (n=8), 2) an imaginal exposure group (n=8), or 3) a control group (n=8). Both the EMDR and the imaginal exposure group underwent a one–hour treatment. The control group initially received no treatment, and waited for one hour. Next, all groups received exposure in vivo. Treatment outcome was evaluated with a standaardized Behavioural Approach Test (BAT). No evidence was found for EMDR being more effective than imaginal exposure or waiting list control. In fact, only exposure in vivo therapy resulted in significant improvement on the BAT.

Peter Muris en Harald Merckelbach zijn verbonden aan de Vakgroep Differentiële en Experimentele psychologie van de Rijksuniversiteit Limburg.

Correspondentie–adres: Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Dit artikel is een bewerking van een tot op heden ongepubliceerd Engelstalig stuk (Muris & Merckelbach, in druk a). Verder werd over de EMDR–behandeling van twee spinfobici uit het huidige onderzoek al eerder uitvoerig gerapporteerd (zie Muris & Merckelbach, 1995 a+b).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Muris, P., Merckelbach, H. De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie. DITH 16, 1–5 (1996). https://doi.org/10.1007/BF03060128

Download citation