Dth

, Volume 16, Issue 1, pp 1–5

De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie

  • Peter Muris
  • Harald Merckelbach
Article

DOI: 10.1007/BF03060128

Cite this article as:
Muris, P. & Merckelbach, H. DITH (1996) 16: 1. doi:10.1007/BF03060128
  • 15 Downloads

Samenvatting

In deze studie werd onderzocht of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) van nut kan zijn bij het behandelen van een specifieke fobie. De studie bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase werden spinfobici toegewezen aan drie onderzoeksgroepen: een EMDR groep, een imaginaire exposure groep of een controlegroep die geen behandeling ontving. De behandeling werd geëvalueerd met een gestandaardiseerde gedragstest waarbij de fobici werd verzocht het gevreesde object (i.c. spin) zo dicht mogelijk te benaderen. Geen van de drie groepen – dus ook de EMDR–groep niet – boekte vooruitgang. De exposure in vivo behandeling, die alle fobici tijdens de tweede fase van het onderzoek ontvingen, leidde daarentegen wel tot een significante verbetering op de gedragstest.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Peter Muris
    • 1
  • Harald Merckelbach
  1. 1.

Personalised recommendations