Dth

, Volume 16, Issue 1, pp 1–5 | Cite as

De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie

 • Peter Muris
 • Harald Merckelbach
Article
 • 16 Downloads

Samenvatting

In deze studie werd onderzocht of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) van nut kan zijn bij het behandelen van een specifieke fobie. De studie bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase werden spinfobici toegewezen aan drie onderzoeksgroepen: een EMDR groep, een imaginaire exposure groep of een controlegroep die geen behandeling ontving. De behandeling werd geëvalueerd met een gestandaardiseerde gedragstest waarbij de fobici werd verzocht het gevreesde object (i.c. spin) zo dicht mogelijk te benaderen. Geen van de drie groepen – dus ook de EMDR–groep niet – boekte vooruitgang. De exposure in vivo behandeling, die alle fobici tijdens de tweede fase van het onderzoek ontvingen, leidde daarentegen wel tot een significante verbetering op de gedragstest.

Referenties

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, V.B. van, Tremont, G., & Mueser, K.T. (1994). Review of the validation and dissemination of eye movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma. Clinical Psychology Review, 14, 287–299.CrossRefGoogle Scholar
 2. Acierno, R., Tremont, G., Last, C., & Montgomery, D. (1994). Tripartite assessment of the efficacy of eye movement desensitization in a multi–phobic patient. Journal of Anxiety Disorders, 8, 259–276.CrossRefGoogle Scholar
 3. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition ( DSM–IV ) . Washington, DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 4. Boudewyns, P.A., Stwertka, S.A., Hyer, L.A., Albrecht, J.W., & Sperr, E.V. (1993). Eye movement desensitization for PTSD of combat: A treatment outcome pilot study. The Behavior Therapist, 16, 30–33.Google Scholar
 5. Eschenröder, C.T. (in druk). Augenbewegungs–Desensibilisierung und Umstrukturierung: Eine neue Methode zur Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen und Ängsten (EMDR: A new treatment for PTSD and anxiety). Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis.Google Scholar
 6. Goldstein, A. & Feske, U. (in druk). Eye movement desensitization and reprocessing for panic disorder: A case series. Journal of Anxiety Disorders.Google Scholar
 7. Herbert, J.D. & Mueser, K.T. (1992). Eye movement desensitization: A critique of the evidence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 169–174.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Hugdahl, K.(1989)Simple phobias. In: G. Turpin (red.), Handbook of clinical psychophysiology. Chichester: Wiley.Google Scholar
 9. Jensen, J.A. (1994). An investigation of eye movement desensitization and reprocessing (EMD/R) as a treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms of Vietnam combat veterans. Behavior Therapy, 25, 311–325.CrossRefGoogle Scholar
 10. Kleinknecht, R.A. (1993). Rapid treatment of blood and injection phobias with eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 211–217.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Lohr, J.M., Kleinknecht, R.A., Conley, A.T., Dal Cerro, S., Schmidt, J., & Sonntag, M.E. (1992). A methodological critique of the current status of eye movement desensitization (EMDR). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 159–167.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Marks, I.M. (1987). Fears, phobias, and rituals. Panic, anxiety, and their disorders. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 13. Marquis, J.N. (1991). A report of seventy–eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187–192.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Merckelbach, H. (1993). Eye movement desensitization: Kanttekeningen bij De Jongh en Ten Broeke. Directieve therapie, 13, 172–176.Google Scholar
 15. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M. & Jongh, A. de (1994). Eye movement desensitization heeft geen effect op emotionele reactiviteit van ‘normale’ proefpersonen. Gedragstherapie, 27 , 33–49.Google Scholar
 16. Merckelbach, H. Hogervorst, E. Kampman, M. & Jongh, A. de (1994). Effects of eye movement desensitization on emotional processing in normal subjects. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 22, 331–335.CrossRefGoogle Scholar
 17. Muris, P. & Merckelbach, H. (1995a). EMDR bij spinnenfobici: Twee gevalsbeschrijvingen. Directieve therapie, 15, 125–137.Google Scholar
 18. Muris, P. & Merckelbach, H. (1995b). Treating spider phobia with eye–movement desensitization and reprocessing: Two case reports. Journal of Anxiety Disorders, 9, 439–449.CrossRefGoogle Scholar
 19. Muris, P. & Merckelbach, H. (in druk a). Treating spiderphobics with eye–movement desensitization and reprocessing: A controlled study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. Google Scholar
 20. Muris, P. & Merckelbach, H. (in druk b). Eye movement desensitization and reprocessing: Kritische kanttekeningen bij een nieuwe behandelingstechniek voor traumatische ervaringen. Tijdschrift voor Psychiatrie.Google Scholar
 21. Öst, L.G. (1989). One–session treatment for specific phobias. Behaviour Research and Therapy, 27, 1–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child's nightmares: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73–75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Renfrey, G. & Spates, C.R. (1994). Eye movement desensitization: A partial dismantling study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 231–239.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Rosenthal, T.L. (1993). To soothe the savage breast. Behaviour Research and Therapy, 31, 439–462.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Sanderson, A. & Carpenter, R. (1992). Eye movement desensitization versus image confrontation: A single session crossover study of 58 phobic subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 269–275.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Shapiro, F. (1989a). Eye movement desensitization: A new treatment for posttraumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.CrossRefGoogle Scholar
 27. Shapiro, F. (1989b). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar
 28. Shapiro, F. (1991). The eye movement desensitization and reprocessing procedure: From EMD to EMDR: A new treatment model for anxiety and related traumata. The Behavior therapist, 14, 133–136.Google Scholar
 29. Shapiro, F. (1994a). EMDR: In the eye of a paradigm shift. The Behavior Therapist, 17, 153–156.Google Scholar
 30. Shapiro, F. (1994b). Personal Communication. Level 1 EMDR training. Amsterdam, The Netherlands.Google Scholar
 31. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing. Basic principles, protocols, and procedures. New York: Guilford Press.Google Scholar
 32. Solomon, R. & Shapiro, F. (in druk). Eye movement desensitization and reprocessing: An effective therapeutic tool for trauma and grief. In C. Figley (red.), Death and trauma. New York: Brunner Mazal.Google Scholar
 33. Tallis, F. & Smith, E. (1994). Does rapid eye movement desensitization fascilitate emotional processing? Behaviour Research and Therapy, 32, 459–461.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. Vaughan, K., Armstrong, M.S., Gold, R., O'Connor, N., Jenneke, W., & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283–291.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Peter Muris
  • 1
 • Harald Merckelbach
 1. 1.

Personalised recommendations