Skip to main content

Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnout

Samenvatting

De kenmerken van chronische werkstress en burnout worden beschreven tegen de achtergrond van de differentiële diagnoses overspannenheid, neurasthenie en depressie. Oververmoeidheid, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid lijken de centrale elementen. Een behandelingsmodel wordt beschreven waarin op deze elementen wordt aangegrepen. De behandeling bestaat uit spanningsvermindering, cognitieve therapie, vaardigheidstraining, begeleide herintreding en het voorkomen van terugval. De behandeling wordt met een gevalsbeschrijving geïllustreerd. In de discussie wordt aandacht besteed aan problemen in de behandeling.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Referenties

 • Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). SCL –90: Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie–indicator . Lisse: Swets & Zeitlinger.

  Google Scholar 

 • Arrindell, W.A., Groot, P.M. de, & Walburg, J.A. (1984). De schaal voor interpersoonlijk gedrag ( SIG ); Handleiding, Deel I. Lisse: Swets & Zeitlinger.

  Google Scholar 

 • Bergers, G.P.A., Marcelissen, F.H.G., & De Wolff, Ch.J. (1986). Handleiding Vragenlijst Organisatiestress–Doetinchem. Psychologisch Laboratorium, Nijmegen.

  Google Scholar 

 • Borkovec, T.D., Johnson, M.C., & Block, D.L. (1984). Evaluating experimental designs in relaxation training. In R. Woolfolk & P. Lehrer (red.), Principles and practice of stress management training . New York: Guilford Press.

  Google Scholar 

 • Feuerstein, M., Labbé, E.E., & Kuczmierczyk, A.R. (1986). Health psychology: A psychobiological perspective. New York/Londen: Plenum Press.

  Google Scholar 

 • Freudenberger, H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159–165.

  Article  Google Scholar 

 • Glass, D.C., McKnight, J.D., & Valdimarsdottir, H. (1993). Depression, burnout and perceptions of control in hospital nurses. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 147–155.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Heyman, Th. (1990). ‘Overspannen’: Een praktische handleiding ter herkenning en voorkoming van burnout. Utrecht: SWP.

  Google Scholar 

 • Higgins, N.C. (1986). Occupational stress and working women: The effectiveness of two stress reduction programs. Journal of Vocational Behavior, 29, 66–78.

  Article  Google Scholar 

 • Hobfoll, S.E., & Freedy, J. (1993). Conservation of resources: A general stress theory applied to burnout. In W.B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (red.). Professional burnout: Recent developments in theory and research. Washington, DC: Taylor & Francis.

  Google Scholar 

 • Hoogduin, C.A.L. (1987). Enige opmerkingen over twijfelzucht en het nemen van beslissingen. Directieve Therapie, 7, 63–70.

  Google Scholar 

 • Hoogduin, C.A.L. (1977). ‘Overwerkt zijn’; Een eenvoudige behandeling van het onvermogen om ‘nee’ te zeggen. In: K. van der Velden (red.), Directieve Therapie 1. Deventer: Van Loghum Slaterus.

  Google Scholar 

 • Houben, M.E. (1983). Slapeloosheid. In: J. Orlemans et al. (red.), Handboek gedragstherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

  Google Scholar 

 • Luteijn, F., Starren, J., & Dijk, H. van (1985). De Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst: Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.

  Google Scholar 

 • Maslach, C. (1993). Burnout: A multidimensional perspective. In: W.B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (red.), Professional burnout: Recent developments in theory and research. Washington, DC: Taylor & Francis.

  Google Scholar 

 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986). MBI : Maslach Burnout Inventory; Manual Research Edition. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

  Google Scholar 

 • Methorst, G., Hoogduin, C., & Schaap, C. (1994). Zelfregistratie van angststoornissen. In: C.P.F. van der Staak, C.A.L. Hoogduin, & C.P.D.R. Schaap (red.), Over het effectief behandelen van angststoornissen . Nijmegen: Bureau Bêta.

  Google Scholar 

 • Öst, L.G., Fellenius, J., & Sterner, U. (1991). Applied tension, exposure in vivo, and tension–only in the treatment of blood phobia. Behaviour Research and Therapy, 29, 6, 561–574.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Pines, A., & Aronson, E. (1983). Combatting burnout. Children and Youth Services Reviews, 5, 263–275.

  Article  Google Scholar 

 • Pines, A., & Aronson, E. (1988). Career burnout: Causes and cures. New York: The Free Press.

  Google Scholar 

 • Schaap, C., Meulenbeek, P., & Hoogduin, C.A.L. (1990). De behandeling van agressief gedrag middels zelfcontrole procedures. In: P.B. Defares & J.D. van der Ploeg (red.), Agressie; Determinanten, signalering en interventie (pp. 481–501). Assen: Van Gorkum.

  Google Scholar 

 • Schaufeli, W.B. (in druk). The evaluation of a burnout workshop for community nurses. Journal of Health and Human Resources Administration.

 • Schaufeli, W.B., & Dierendonck, D. van (1993). The construct validity of two burnout measures. Journal of Organizational Behavior, 14, 631–647.

  Article  Google Scholar 

 • Schaufeli, W.B., & Dierendonck, D. van (1994). Burnout, een concept gemeten: de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory (MBI–NL). Gedrag en Gezondheid, 22, 153–172.

  Google Scholar 

 • Schaufeli, W.B., Enzmann, D., & Girault, N. (1993). Measurement of burnout: A review. In: W.B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (red.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp. 199–215). Washington, DC: Taylor & Francis.

  Google Scholar 

 • Schaufeli, W.B., Kladler, A., Schaap, C., & Hoogduin, C.A.L. (1995). Burnout in an out–patient setting. (Ter publikatie aangeboden.)

 • Schaufeli, W.B., Maslach, C., & Marek, T. (red.) (1993). Professional burnout: Recent developments in theory and research . Washington, DC: Taylor & Francis.

  Google Scholar 

 • Smith–Van Rietschoten, W., & Hoogduin, C.A.L. (1991). Angst voor spreken in het openbaar. Directieve Therapie, 11, 43–57.

  Google Scholar 

 • Terluin, B. (1994). Overspanning onderbouwd (dissertatie). Utrecht: Universiteit Utrecht.

  Google Scholar 

 • Turk, D.C., Meichenbaum, D., & Genest, M. (1983). Pain and behavioral medicine: A cognitive behavioral perspective. New York: Guilford Press.

  Google Scholar 

 • World Health Organization (1992). The ICD –10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: WHO.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Abstract

The features of chronic workstress and burnout are described against the background of differential diagnoses of surmenage, neurasthenia and depression. Exhaustion, depersonalisation and decreased personal effectiveness appear to be the core elements. A treatment model is described based on these elements. The treatment consists of stress reduction, cognitive therapy, skills training, supervised reintegration and relapse prevention. The treatment is illustrated in a case description. In the discussion attention is being paid to pitfalls in treatment.

Dr. C.P.D.R. Schaap is psycholoog en universitair hoofddocent aan de Vakgroep Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Prof. Dr. W.B. Schaufeli is verbonden aan de Vakgroep Sociale en organisatiepsychologie en de Vakgroep Klinische psychologie en gezondheidspsychologie van de Universiteit van Utrecht. Prof. Dr. C.A.L. Hoogduin is verbonden aan de Vakgroep Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Schaap, C., Schaufeli, W. & Hoogduin, K. Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnout. DITH 15, 107–115 (1995). https://doi.org/10.1007/BF03060115

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03060115