Dth

, 15:64 | Cite as

EMDR bij spinnenfobie: twee gevalsbeschrijvingen

 • Harald Merckelbach
 • Peter Muris
Article
 • 38 Downloads

Samenvatting

Nogal wat auteurs geven hoog op van de effecten die met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) te behalen zijn bij de behandeling van angststoornissen. Voor een aanzienlijk deel steunen deze loftuigingen op dubieuze casuïstiek, dat wil zeggen casuïstiek waarin de werking van EMDR wordt gedocumenteerd aan de hand van subjectieve en ongevalideerde uitkomstmaten. Dit artikel beschrijft twee spinnenfobische gevallen waarbij eerst EMDR en vervolgens exposure in vivo werd uitgevoerd. Behandelingseffecten werden geëvalueerd met zowel subjectieve als objectieve maten. De resultaten laten zien dat de gunstige effecten van EMDR zich vooral afspelen op het niveau van de subjectief gerapporteerde angst en veel minder spectaculair zijn wanneer het gaat om vermijdingsgedrag. Deze observatie stelt die EMDR–critici in het gelijk die beweren dat positieve zelfrapportage–maten na EMDR niet noodzakelijkerwijze hand in hand gaan met vergelijkbare gedragseffecten.

Referenties

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, V.B. van, Tremont, G., & Meuser, K.T. (1994a). Review of the validation and dissemination of eye movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma. Clinical Psychology Review, 14, 287–299.CrossRefGoogle Scholar
 2. Acierno, R., Tremont, G., Last, C., & Montgomery, D. (1994b). Tripartite assessment of the efficacy of eye movement desensitization in a multi–phobic patient. Journal of Anxiety Disorders, 8, 259–276.CrossRefGoogle Scholar
 3. Boudewyns, P.A., Stwertka, S.A., Hyer, S.A., Albrecht, J.W., & Sperr, E.V. (1993). Eye movement desensitization for PTSD of combat: A treatment outcome pilot study. The Behavior Therapist, 16, 2–7.Google Scholar
 4. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1993). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): praktische toepassingen en theoretische overwegingen. Gedragstherapie, 26, 233–254.Google Scholar
 5. Herbert, J.D., & Mueser, K.T. (1992). Eye movement desensitization: A critique of the evidence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 169–174.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Hugdahl, K. (1981). The three–systems–model of fear and emotion. Behaviour Research and Therapy, 19, 75–85.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Jensen, J.A. (1994). An investigation of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as a treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms of Vietnam combat veterans. Behavior Therapy, 25, 311–325.CrossRefGoogle Scholar
 8. Jong, P.J. de, Arntz, A., & Merckelbach, H. (1993). The startle probe response as an instrument for evaluating exposure effects in spider phobia. Advances in Behaviour Research and Therapy, 15, 301–316.CrossRefGoogle Scholar
 9. Kleinknecht, R.A., & Morgan, M.P. (1992). Treatment of posttraumatic stress disorder with eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 43–49.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Klorman, R., Weerts, T.C., Hastings, J.E, Melamed, G.B., & Lang, P.J. (1974). Psychometric description of some specific fear questionnaires. Behavior Therapy, 5, 401–409.CrossRefGoogle Scholar
 11. Lohr, J.M., Kleinknecht, R.A., Conley, A.T., Cerro, S.D., Schmidt, J., & Sonntag, M.E. (1992). A methodological critique of the current status of eye movement desensitization (EMDR). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 159–167.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Marquis, J.N. (1991). A report on seventy–eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187–192.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Merckelbach, H. (1993). ‘Eye movement desensitization’: kanttekeningen bij De Jongh en Ten Broeke. Directieve Therapie, 13, 171–177.Google Scholar
 14. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M., & Jongh, A. de (1994). Eye movement desensitization heeft geen effect op de emotionele reactiviteit van normale proefpersonen. Gedragstherapie, 27, 33–49.Google Scholar
 15. Öst, L.G. (1989). One–session treatment for specific phobias. Behaviour Research and Therapy, 27, 1–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Öst, L.G., & Hugdahl, K. (1981). Acquisition of phobias and anxiety response patterns in clinical patients. Behaviour Research and Therapy, 19, 439–447.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child's nightmares: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73–75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Puk, G. (1991). Treating traumatic memories: A case report on eye movement desensitization procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 149–151.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Pitman, R.K., Orr, S., Altman, B., Longpre, R.E., Poire, R.E., & Lasko, N.B. (1993). A controlled study of eye movement desensitization/reprocessing treatment for post–traumatic stress disorder. (Paper presented at the annual meeting of the American Psychiatric Association) Washington, DC.Google Scholar
 20. Rosenthal, T.L. (1993). To soothe the savage breast. Behaviour Research and Therapy, 31, 439–462.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Sanderson, A., & Carpenter, R. (1992). Eye movement desensitization versus image confrontation: A single–session crossover study of 58 phobic subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 269–275.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Shapiro, F. (1989a). Eye movement desensitization: A new treatment for posttraumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.CrossRefGoogle Scholar
 23. Shapiro, F. (1989b). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar
 24. Shapiro, F. (1991a). Eye movement desensitization and reprocessing; A cautionary note. The Behavior Therapist, 14, 8.Google Scholar
 25. Shapiro, F. (1991b). Eye movement desensitization & reprocessing procedure: From EMD to EMD/R. A new treatment model for anxiety and related traumata. The Behavior Therapist, 14, 133–136.Google Scholar
 26. Shapiro, F. (1994a). International update. EMDR Network Newsletter, 1, 1–4.Google Scholar
 27. Shapiro, F. (1994b). EMDR: In the eye of a paradigm shift. The Behavior Therapist, 17, 153–156.Google Scholar
 28. Shapiro, F. (1994c). Persoonlijke mededeling.Google Scholar
 29. Tudor, T. (1994). Healing the heart: EMDR in post–unification MPD therapy, EMDR Network Newsletter, 1, 8–9.Google Scholar
 30. Wernik, U. (1993). The role of the traumatic component in the etiology of sexual dysfunctions and its treatment with eye movement desensitization procedure. Journal of Sex Education and Therapy, 19, 212–222.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

 • Harald Merckelbach
  • 1
 • Peter Muris
 1. 1.

Personalised recommendations