Dth

, Volume 14, Issue 2, pp 46–52 | Cite as

Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een geval van angst voor misselijkheid en braken

 • Ad de Jongh
 • Erik ten Broeke
Article

semenvatting

In deze bijdrage worden enkele principes van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) beschreven. Met name het ‘reprocessing’ gedeelte van deze procedure wordt nader toegelicht, waaronder de selectie van negatieve en positieve cognities voorafgaande aan de therapie. Aan de hand van een gevalsbeschrijving van een cliënt met angst voor misselijkheid en braken worden de vaak optredende spontane cognitieve veranderingen tijdens EMDR gedemonstreerd. Ingegaan wordt op de vraag hoe de geconstateerde veranderingen kunnen worden verklaard.

Referenties

 1. Arrindell, W.A. & Ettema, J.H.M. (1986). SCL –90, Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 2. Boore, J. (1993). EMDR: A new procedure. The California Therapist, may/june, 40–42.Google Scholar
 3. Boudewyns, P.A., Stwertka, S.A., Hyer, S.A., Albrecht, J.W. & Sperr, E.V. (1993). Eye movement desensitization for PTSD of combat: A pilot study. The Behavior Therapist, 16, 2–7.Google Scholar
 4. Chaplin, E.W. & Lavine, B.A. (1980). The effects of total exposure duration and interrupted versus continuous exposure of flooding. Behavior Therapy, 12, 360–368.CrossRefGoogle Scholar
 5. Davey, G.C.L. (1992). Classical conditioning and the acquisition of human fears and phobias: A review and synthesis of the literature. Advances in Behavior Research and Therapy, 14, 29–66.CrossRefGoogle Scholar
 6. De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (1993). Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma's: ‘Eye movement desensitization and reprocessing’. Directieve Therapie, 13, 161–170.CrossRefGoogle Scholar
 7. Dyck, R. van (1985). Is psychotherapie een placebo? Directieve Therapie, 5, 104–144.Google Scholar
 8. Foa, E.B. & Kozak, M.J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99 , 20–35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Emmelkamp, P.M.G. (1986). Cognitieve en gedragstherapeutische interventies bij depressie: een overzicht. Directieve Therapie, 6, 116–133.Google Scholar
 10. Foa, E.B., Steketee, G. & Rothbaum, B.O. (1989). Behavioral/cognitive conceptualizations of Post–traumatic stress disorder. Behavior Therapy, 20, 155–176.CrossRefGoogle Scholar
 11. Frank, J.D. (1973). Persuasion and healing. Baltimore: John Hopkins University Press.Google Scholar
 12. Hedstrom, J. (1991). A note on eye movements and relaxation. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 37–38.CrossRefGoogle Scholar
 13. Kleinknecht, R.A. & Morgan, M.P. (1992). Treatment of posttraumatic stress disorder with eye movement desensitization. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 43–49.CrossRefGoogle Scholar
 14. Leeds, A. (1992). Selection criteria for negative and positive cognitions in EMDR. Network Newsletter, 2, 12–15.Google Scholar
 15. Marquis, J.N. (1991). A report on seventy–eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187–192.CrossRefGoogle Scholar
 16. Meichenbaum, D.H. (1975). Self–instructional methods. In: F.H. Kanfer & A.P. Goldstein (red.). Helping people change . New York: Pergamon.Google Scholar
 17. Merckelbach, H. (1993). ‘Eye movement desensitization and reprocessing’: kanttekeningen bij De Jongh en Ten Broeke. Directieve Therapie, 13, 172–176.Google Scholar
 18. Merckelbach, H., Hoogervorst, E. & Kampman, M. (1993). Geen ondermijnend effect van ‘Eye movement desensitization’ op het visueel geheugen. Directieve Therapie, 13, 313–321.Google Scholar
 19. Merckelbach, H., Hoogervorst, E., Kampman, M. & De Jongh, A. (1994). ‘Eye movement desensitization’ heeft geen effect op emotionele reactiviteit van normale proefpersonen. Gedragstherapie, 27, 33–50.Google Scholar
 20. Ploeg, J.W.P. van der, Defares, P.B. & Spielberger, C.D. (1980). Handleiding bij de Zelfbeoordelings Vragenlijst. Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 21. Puk, G. (1991). Treating traumatic memories: A case report on the eye movement desensitization procedure. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 149–151.CrossRefGoogle Scholar
 22. Shapiro, F. (1989a). Eye movement desensitization: A new treatment for post–traumatic stress disorder. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.CrossRefGoogle Scholar
 23. Shapiro, F. (1989b). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar
 24. Shapiro, F. (1993). EMDR Level II workshop 10–11 juli. Chicago.Google Scholar
 25. Ten Broeke, E., De Jongh, A. (1993). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): praktische toepassing en theoretische overwegingen. Gedragstherapie, 26, 233–254.Google Scholar
 26. Wernik, U. (1993). The role of the traumatic component in the etiology of sexual dysfunctions and its treatment with eye movement desensitization procedure. Journal of Sex Education and Therapy, 19, 212–222.Google Scholar
 27. Wolpe, J. & Abrams, J. (1991). Post–traumatic stress disorder overcome by eye movement desensitization: A case report. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 39–43.CrossRefGoogle Scholar
 28. Zeiss, A.M., Lewinsohn, P.M., Munoz, R.F. (1977). Non–specific improvement effects in depression using interpersonal skills training, pleasant activity schedules, or cognitive training. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47, 427–439.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

 • Ad de Jongh
  • 1
 • Erik ten Broeke
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations