Dth

, Volume 14, Issue 2, pp 46–52

Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een geval van angst voor misselijkheid en braken

  • Ad de Jongh
  • Erik ten Broeke
Article

DOI: 10.1007/BF03060064

Cite this article as:
de Jongh, A. & ten Broeke, E. DITH (1994) 14: 46. doi:10.1007/BF03060064

semenvatting

In deze bijdrage worden enkele principes van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) beschreven. Met name het ‘reprocessing’ gedeelte van deze procedure wordt nader toegelicht, waaronder de selectie van negatieve en positieve cognities voorafgaande aan de therapie. Aan de hand van een gevalsbeschrijving van een cliënt met angst voor misselijkheid en braken worden de vaak optredende spontane cognitieve veranderingen tijdens EMDR gedemonstreerd. Ingegaan wordt op de vraag hoe de geconstateerde veranderingen kunnen worden verklaard.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Ad de Jongh
    • 1
  • Erik ten Broeke
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations