Skip to main content

Psychotherapeutische behandelmogelijkheden bij sociale fobie

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de psychotherapeutische behandelingen bij sociale fobie. Een sociale fobie is een hardnekkige angst voor een of meer situaties waarin de betrokken persoon is blootgesteld aan de mogelijk kritische beoordeling door anderen en waarin die persoon bang is zich belachelijk te maken. Er is vrij veel onderzoek gedaan naar de behandeling van sociale fobie. Dit onderzoek wordt op een rij gezet. Vervolgens wordt ingegaan op de differentiële diagnostiek van sociale fobie met de overige angststoornissen en worden verschillende theoretische modellen gepresenteerd. De verschillende behandelmogelijkheden worden beschreven, waarna in de beschouwing wordt ingegaan op de mogelijke rol van de huisarts en waar toekomstig onderzoek zich op zou kunnen richten.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1.

Literatuur

 • Beck AT, Emery G. Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books, 1985.

  Google Scholar 

 • Blomhoff S, Haug TT, Hellstrom, K, Holme, M, Humble. M, Matsbu, HP, Wold, JE. Randomised controlled general practice trial of sertraline, exposure therapy and Regular treatment in generalised social phobia. Br J of Psychiat 2001;179:23-30.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Bögels SM. Cognitieve therapie bij sociale fobie. In: Bögels SM & van Oppen P. Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.

  Google Scholar 

 • Clark DM, Wells A. A cognitive model of social phobia. In: Heimberg RG, Liebowitz M, Hope DA, Schneier FR. Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment, 2002..

 • Craske MG. Anxiety Disorders. Psychological approaches to theory and treatment. Colorado: Westview Press, 1999.

  Google Scholar 

 • Dam-Baggen R van, Kraaimaat F. Group social skills training or cognitive group therapy as the clinical treatment of choice for generalized social phobia? J Anxiety Disord 2000;14:437-51..

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Fedoroff IC, Taylor S. Psychological and pharmacological treatments of social phobia: a meta- analysis. J Clin Psychopharmacol 2001;21:311-24.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Feske U, Chambless DL. Cognitive-behavioral versus exposure only treatment for social phobia: a meta-analysis. Behavior Therapy 1995;26:695-720.

  Article  Google Scholar 

 • Gould RA, Buckminster S, Pollack MH, Otto MW, Yap L. Cognitive-behavioral and pharmacological treatment for social phobia: a meta-analysis. Clinical Psychology: Science and practice 1997;4:291-306.

  Article  Google Scholar 

 • Hartman LM. A metacognitive model of social anxiety: implications for treatment. Clinical Psychology Review 1983;3:435-56.

  Article  Google Scholar 

 • Heimberg RG. Cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder: current status and future directions. Biol Psychiatry 2002;51:101-8.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Heimberg RG, Salzman D, Holt CS, Blendell K. Cognitive-behavioural group treatment for social phobia: effectiveness at five-year folow-up. Cognitive therapy and Research 1993;17:325-39.

  Article  Google Scholar 

 • Hofmann SG, Newman MG, Ehlers A, Roth WT. Psychophysiological differences between subgroups of social phobia. J Abnorm Psychol 1995;104:224-31.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Hope DA, Heimberg RG. Social phobia and social anxiety. In: Barlow DH (Red). Clinical handbook of psychological disorders: A step by step treatment manual (second edition). New York: Guilford Press, 1993:99-136.

  Google Scholar 

 • Mattick RP, Peters L. Treatment of severe social phobia: effects of guided exposure with and without cognitive restructuring. J Consult Clin Psychol 1988;56:251-60.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Mersch PP. The treatment of social phobia: the differential effectiveness of exposure in vivo and an integration of exposure in vivo, rational emotive therapy and social skills training. Behav Res Ther 1995;33:259-69.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Mersch PPA, Emmelkamp PMG, Bögels SM, van der Sleen J. Social phobia: Individual response pattern and the effects of behavioral and cognitive interventions. Behaviour Research and Therapy 1989;27:421-34.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Mersch PP, Emmelkamp PM, Lips C. Social phobia: individual response patterns and the long-term effects of behavioral and cognitive interventions. A follow-up study. Behav Res Ther 1991;29:357-62.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Mulken S, Bogels SM, de Jong PJ, Louwers J. Fear of blushing: effects of task concentration training versus exposure in vivo on fear and physiology. J Anxiety Disord 2001;15:413-32.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. CBO, 2003.

 • Rapee RM, Heimberg RG. A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behav Res Ther 1997;35:741-56

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Rapee RM, Lim L. Discrepancy between self- and observer ratings of performance in social phobics. J Abnorm Psychol 1992;101:728-31.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Scholing A, Emmelkamp PMG. Social phobia: Nature and treatment. In Leitenberg H (Red). Handbook of Social and Evaluation Anxiety. New York: Plenum Press, 1990:269-324.

  Google Scholar 

 • Scholing A, Emmelkamp PM. Cognitive and behavioural treatments of fear of blushing, sweating or trembling. Behav Res Ther 1993;31:155-70.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Scholing A, Emmelkamp PM. Exposure with and without cognitive therapy for generalized social phobia: effects of individual and group treatment. Behav Res Ther 1993;31:667-81..

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Scholing A, Emmelkamp PM. Sociale fobie. Praktijkreeks gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995..

  Google Scholar 

 • Scholing A, Emmelkamp PM. Treatment of fear of blushing, sweating, or trembling. Results at long term follow-up. Behav Modif 1996;20:338-56.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Scholing A, Emmelkamp PM. Treatment of generalized social phobia: results at long-term follow-up. Behav Res Ther 1996;34:447-52..

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Taylor S. Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for social phobia. J Behav Ther Exp Psychiatry 1996;27:1-9.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Turner SM, Beidel DC, Cooley-Quille MR. Two-year follow-up of social phobics treated with social effectiveness therapy. Behav Res Ther 1995;33:553-5.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Weiller E, Bisserbe JC, Boyer P. Social phobia in general health care: an unrecognised undertreated, disabling disorder. Br J of Psychiat 1996;168, 169-174.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Wells A, Papageorgiou C. Social phobic interoception: effects of bodily information on anxiety, beliefs and self-processing. Behav Res Ther 2001;39:1-11.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Wlazlo Z, Schroeder–Hartwig K, Hand I, Kaiser G, Munchau N. Exposure in vivo vs social skills training for social phobia: Long–term outcome and differential effects. Behaviour Research and Therapy 1990;28:181–93..

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

, klinisch psycholoog/psychotherapeut en programmaleider van de Angstpolikliniek van ggz-Buitenamstel/ vumc te Amsterdam

, klinisch psycholoog/psychotherapeut en vestigingshoofd van de waag te Amsterdam, centrum voor ambulante forensische psychiatrie

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Visser, S., Scholing, A. Psychotherapeutische behandelmogelijkheden bij sociale fobie. BIJB 20, 303–310 (2004). https://doi.org/10.1007/BF03059799

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03059799