Advertisement

Bijblijven

, Volume 19, Issue 4, pp 147–149 | Cite as

Landelijke Transmurale Afspraak: vaginaal bloedverlies in de postmenopauze

 • S. Flikweert
Artikelen
 • 6 Downloads

Samenvatting

Onder vaginaal bloedverlies in de postmenopauze wordt verstaan vaginaal bloedverlies dat optreedt op een tijdstip later dan één jaar na de laatste menstruatie (de menopauze). Het beleid van de huisarts en de gynaecoloog bij abnormaal vaginaal bloedverlies in de postmenopauze is primair gericht op ‘uitsluiting’ van een maligniteit door middel van transvaginale echoscopie. Bij persisterend of recidiverend abnormaal vaginaal bloedverlies in de postmenopauze wordt verwezen naar de gynaecoloog voor het opsporen van een andere (behandelbare) oorzaak. Bij abnormaal bloedverlies in de postmenopauze worden altijd transvaginale echoscopie van het endometrium en een cervixuitstrijkje verricht.

Literatuur

 1. Flikweert S, Emanuel MH, Boukes FS, Hemrika DJ, Brölmann HAM, Groeneveld FPMJ, Meijer J, Sips AJBI, Weijer PHM van de. Landelijke Transmurale Afspraak Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze. Huisarts Wet 2002;45:129-32.Google Scholar
 2. Meijer LJ, Zwart S, Wemekamp H, Boukes FS, Burgers JS. nhg-Standaard Vaginaal bloedverlies (eerste herziening). Huisarts Wet 2001;44:260-6.CrossRefGoogle Scholar
 3. NVOG-richtlijn no 4: Abnormaal vaginaal bloedverlies in de postmenopauze. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol 1999;112:231-3. Zie ook: www.nvog.nl
 4. Appelman CLM, Bruinsma M, Collette C, Weel C van, Geijer RMM. nhg-Standaard Cervixuitstrijken. In: Geijer RMM, Burgers JS, Van der Laan JR, Wiersma Tj, Rosmalen CFH, Thomas S (red). nhg-Standaarden voor de huisarts, deel 1. Utrecht: NHG, 1999:85-92.Google Scholar
 5. nvog-richtlijn no 27: Gynaecologische echoscopie. Juni 1999. Zie ook: www.nvog.nl
 6. Voor een overzicht van deze Landelijke Transmurale Afspraken wordt verwezen naar de website: nhg.artsennet.nlGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • S. Flikweert
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations