Skip to main content

Twee jongeren met visuele hallucinaties

Samenvatting

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat 6-8% van de kinderen en jongeren hallucinaties heeft. Zij zijn niet psychotisch, maar hebben wel vaak andere psychische stoornissen. Er is vrijwel niets bekend over de behandeling van deze hallucinaties. Beschreven wordt de behandeling van twee jongeren met hallucinaties. De belangrijkste behandelprincipes waren: bespreken van de betekenis van de hallucinaties, het niet meer vermijden, maar oproepen van de hallucinaties en het aanleren van copinggedrag. In beide gevallen speelden er meer problemen. Deze werden ook behandeld. De niet-specifieke of placebo-aspecten van de therapie speelden in een van de twee behandelingen een belangrijke rol. Deze worden besproken.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 • Bruun, RD., Budman, CL. (1999). Hallucination in nonpsychotic children (letter; comment). Journal afthe American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38,623-25.

  Google Scholar 

 • Dhossche, D., Ferdinand, R., Ende, J. van der, Hofstra, M.B. Verhuist, F. (2002). Diagnostic outcome of selfreported hallucinations in a community sample of adolescents. Psychological Medicine, 32, 619-727-

  Google Scholar 

 • Escher, 5., Romme, M., Buiks, A., Delespaui, Ph. & Os, J. van (2002). Independant course of childhood auditory hallucinations:·a sequentia; 3-year follow-up study. British Journalof Psychiatry, 181 (suPPI.43), 10-18.

 • Frank, J.D. (1974). Persuasion and healing. A comparative study of psychotherapy. New Vork: Schocken Books.

 • Garralda, M.E. (1984). Hallucinations in children with conduct and emotional disorder, 1: the c1inical phenomena. Psychological Medicine, 14, 589-96.

  Google Scholar 

 • Haan, E. de & Verbraak, M. (1993). Exposure voor dwanggedachten? Directieve Therapie, 13, 49-56.

  Google Scholar 

 • Linden van den HeuvelI, C, & Emmelkamp, P. (1987). Nachtmerries en nightterrors. Directieve Therapie, 7, 277-300.

 • McGee, R., Williams, 5., Poulton, R. (2000).

 • Hallucination in nonpsychotic children (letter; comment). Journal af the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39: 12-13.

 • Salkovskis, P.M .• & Westbrook, D. (1989). Behaviour therapy and obsessional ruminations: can failure be turned into success? Behaviour Research and Therapy, 27,149-60.

 • Scahill, L., Riddle, M.A., McSwigging-Hardin, M., Ort, 5.1., King, RA, Goodman, W.K., Cicchetti, D., Leckman, J. (1997). Children’s Vale Brown ObsessiveCompulsive Scale: Reliabilty and validity.Journal ofthe American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36,844-52.

 • Schreier, H.A. (1999). Hallucination in nonpsychotic children: more common than we think? Journal ofthe American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38: 623-25.

  Google Scholar 

 • Verhuist, F.C, Ende, J.,van der & Koot, H.M. (1996).

 • Handleiding voor de CBCL. Rotterdam: Afdeling Kinderen Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch ziekenhuis Rotterdam/ Erasmus Universiteit.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de UvA, de Argonaut, Postbus 12472, 1100 AL, Amsterdam

Dr. Else de Haan. psycholoog. Psychotherapeut, Drs. Linda Verhaak, klinisch psycholoog i.o.

Drs. Ingeborg E. Visser

orthopedagoog

allen werkzaam bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de UvA

de Argonaut.

Contactadres: Dr. Else de Haan

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

de Haan, E., Verhaak, L. & Visser, I. Twee jongeren met visuele hallucinaties. KIAP 2, 139–145 (2003). https://doi.org/10.1007/BF03059498

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03059498

 • hallucinaties
 • angsten
 • exposure
 • placebo
 • motivering