Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 117–123 | Cite as

EMDR bij kinderen en adolescenten

De klinische praktijk
 • Carlijn de Roos
 • Renée Beer
Artikelen

Samenvatting

Om ontwikkelingsachterstanden en chronische psychopathologie te voorkomen zijn voor kinderen die lijden onder de gevolgen van traumatische ervaringen, effectieve behandelmogelijkheden van groot belang (Chemtob, Nakashima & Carlson, 2002). EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – blijkt hierbij goede diensten te bewijzen. In dit artikel worden de procedure en de diverse aanpassingen beschreven die nodig zijn voor de toepassing van EMDR bij kinderen en adolescenten. Toepassing bij kinderen vraagt om een benadering die is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind, hetgeen vooral tot uiting komt in de attitude van de therapeut en technische aanpassingen in het protocol. Gepleit wordt voor meer aandacht in diverse opleidingen voor het kunnen herkennen van posttraumatische stressreacties en adequate doorverwijzing voor behandeling.

EMDR trauma kinderen en adolescenten PTSS 

Literatuur

 1. Broeke, E. ten & Jongh, A. de (1999). Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij posttraumatische stress-stoornissen. In: Aarts P.G.H. & Visser, W. D. (red). Trauma: Diagnostiek en behandeling. Houtem/Diegem: Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 2. Chemtob, CM., Nakashima, J. & Carlson, J.G. (2002). Brieftreatment for elementary schoolchildren with disaster-related posttraumatic stress disorder: a field study. Journalof Clinical Psychology, 58 (1),99-112.Google Scholar
 3. Greenwald, R. (1994). Applying Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) to the treatment of traumatized children: five case studies. Anxiety Disorders Practice Journal, 1 (2),83-96.Google Scholar
 4. Greenwald, R. (1999). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in child and adolescent psychotherapy. Northvale: Aronson.Google Scholar
 5. Jongh, A. de & Broeke, E. ten (1998). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In: B.P.R. Gersons & I.V.E. Carlier (eds.). Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stress-stoornissen (pp. 91-100). Houten/Diegem: Bohn Stafieu Van Loghum.Google Scholar
 6. Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2003). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): geprotocolleerde behandelmethode voor traumatische belevingen. Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 29,(3), 4660.Google Scholar
 7. Lovett, J. (1999) Small wonders. Healing childhood trauma with EMDR. New Vork:The Free Press.Google Scholar
 8. Maxfield, L. & Hyer, L. (2002). The relationship between efficacy and methodology in studies investigating EMDR treatment of PTSD. Journalof Clinica I Psychology, 58, 23-41.Google Scholar
 9. Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child’s nightmares: A case report. Journalof Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73-75.Google Scholar
 10. Shapiro, F. (1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal ofTraumatic Stress, 2, 199-223.Google Scholar
 11. Shapiro, F. (2001). Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Basic principles, protocols, and procedures. New Vork:The Guiiford Press.Google Scholar
 12. Shapiro, F. (red)(2000). EMDR as an integrative psychotherapy approach: experts of diverse orientations explore the paradigm prism. Washington:Google Scholar
 13. American Psychological AssociationGoogle Scholar
 14. Tinker, R.H. & Wiison, SA (1999). Through the eyes of a child. New Vork: Norton & Company.Google Scholar
 15. Spector,J. & Read,J. (1999). The current status of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, 165-174.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Carlijn de Roos
  • 1
 • Renée Beer
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations