Skip to main content

Kalium, bloeddrukKalium en bloeddrukbloeddruk

Samenvatting

Bevolkingsonderzoeken laten vaak een omgekeerde relatie zien tussen kaliuminname en bloeddruk. Storend is dat hoge kaliuminname meestal ook betekent meer groente/fruit/vezelgebruik, waardoor het effect van alleen kalium onzeker is. Veel prospectieve onderzoeken waren te klein om een nuttig effect van kalium op de bloeddruk aan te tonen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

 ,  . Kalium, bloeddrukKalium en bloeddrukbloeddruk. MFAM 38, 19 (2000). https://doi.org/10.1007/BF03057469

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03057469