Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 4, pp 83–84

Fentanyl-pleisters: snelle titratie; misbruik na gebruik

Diversen

DOI: 10.1007/BF03057115

Cite this article as:
MFAM (1998) 36: 83. doi:10.1007/BF03057115

Samenvatting

Fentanyl-pleisters zijn onderwerp van discussie vanwege problemen bij het instellen van de therapeutische dosis en vanwege het risico op misbruik van verwijderde pleisters. In Am J Health-Syst Pharm wordt voor deze problemen een oplossing voorgesteld.

fentanyl-pleister pleisters, fentanyl 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations