Dth

, Volume 27, Issue 2, pp 58–62

Dilemma’s voor de therapeut

De behandeling van een onder doodsbedreiging verkrachte vrouw
Notities uit de praktijk

DOI: 10.1007/BF03056845

Cite this article as:
Vanderlinden, J. & Van Bellinghen, M. DITH (2007) 27: 58. doi:10.1007/BF03056845
  • 31 Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een vrouw met een ernstige eenmalige traumatische ervaring. Na een moeizame start waarbij de cliënte aanvankelijk psychiatrisch-psychotherapeutisch wordt begeleid, komt er een spectaculaire verbetering na één sessie EMDR. Deze verbetering houdt echter slechts tijdelijk stand, onder meer omdat cliënte zich plotseling erg bedreigd voelt ten gevolge van een gerechtelijke beslissing. Deze tijdelijke terugval illustreert hoe de maatschappelijke en juridische context bijdragen aan het verwerken van ernstige traumatische gebeurtenissen. Tot slot volgt een reflectie op allerlei therapeutische dilemma’s bij planning van deze traumabehandeling.

Abstract

This article describes the treatment of a woman who was victim of a severe traumatic experience. Since a psychotherapeutic and psychiatric approach only resulted in a small amelioration, an EMDR session was planned resulting in a spectacular improvement. The improvement however was temporarily undone when the woman received a judicial notice stating that her offender was taking the case to Supreme Court. This setback illustrates how social and judicial context attributes to the processing of extreme traumatic experiences. The article concludes with a reflection on the therapeutic dilemmas concerning this trauma treatment.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations