Skip to main content
Log in

Raamplan 2001

  • Redactioneel
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Het Raamplan 2001 is onlangs verschenen. Een knappe prestatie, die in ruim twee jaar is uitgevoerd. Knap, omdat er ongetwijfeld veel knopen moesten worden doorgehakt. Zo zijn alle reacties vanuit de disciplines op Raamplan 1994 doorgenomen. En wie wel eens zo’n reactie gezienheeft, weet dat er dan veel keuzes gemaakt moeten worden om met een dun boekje te kunnen eindigen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Scherpbier, A. Raamplan 2001. TMEO 21, 49 (2002). https://doi.org/10.1007/BF03056547

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056547

Navigation