Skip to main content
Log in

NVMO-congres 2000

  • Redactioneel
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Het tiende Gezond Onderwijs Congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) vond plaats op 30 november en 1 december 2000 in het Golden Tulip Conference Hotel Koningshof in Veldhoven. Net als in het jaar ervoor namen meer dan 400 deelnemers uit Nederland en België aan het congres deel. De hoofdorganisatie werd verzorgd vanuit het Onderwijscentrum Inwendige Geneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

de Jong, P.G.M. NVMO-congres 2000. TMEO 20, 181–182 (2001). https://doi.org/10.1007/BF03056524

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056524

Navigation