Skip to main content
Log in

Artsopleiding en numerus fixus

  • Redactioneel
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Rond 1970 groeide de belangstelling om arts te worden sterk. De dure medische opleiding zou flink moeten worden uitgebreid om meer studenten toe te kunnen laten; meer dan waar de arbeidsmarkt eigenlijk om vroeg. Dat leek de overheid geen goed idee, en in 1972 werd een numerus fixus ingevoerd.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Cate, O.t. Artsopleiding en numerus fixus. TMEO 20, 1 (2001). https://doi.org/10.1007/BF03056494

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056494

Navigation