Advertisement

Folia Geobotanica et Phytotaxonomica

, Volume 20, Issue 4, pp 345–395 | Cite as

The vegetation of central yacutian alases

 • B. M. Mirkin
 • P. A. Gogoleva
 • K. E. Kononov
Article

Abstract

Alases are unique grassland landscapes in Central Yacutia, their development influenced by extra-continental arid climate. Twenty three associations have been distinguished and described. These associations form an ecological series from steppe withFestuca lenensis andStipa krylovii through salt and swamp meadow (Hordeum brevisubulatum, Puccinellia tenuiflora, Alopecurus arundinaceus, Calamagrostis langsdorffii, Carex juncella) to swamp communities ofScolochloa festucacea, Glyceria triflora, Scirpus lacustris andTypha latifolia. The community complexes of specific elements of alas landscapes—baidjerakhs and bulgunnyakhs—are analysed.

Keywords

Yacutia Alas Grassland Steppe Salt meadow Swamps Classification of communities Community complexes 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. Aleksandrova V. D. (1968): Dinamika rastitelnosti termokarstovych kompleksov Arktičeskoj Yakutii.—Mater. po dinamike rastitelnogo pokrova.—Doklady na mežvuzovskoj konferencii, sentjabr, Vladimir, p. 144–146.Google Scholar
 2. Barkman J. J., Moravec J. etRauschert S. (1976): Code of phytocociological nomenclature. —Vegetatio 32/3: 131–185.CrossRefGoogle Scholar
 3. Čerepanov S. K. (1981): Sosudistye rastenija SSSR.—Leningrad, 510 pp.Google Scholar
 4. Czudek T. etDemek J. (1973): Die Reliefentwicklung während der Dauerfrostbodendegradation. —Praha, 69 pp.Google Scholar
 5. Desjatkin R. V. (1980): Nekotorye osobennosti počvoobrazovanija i charachtera rastitelnosti alasov Leno-Amginskogo meždurečija, ich racionalnoe ispolzovanie i ochrana.—Vestnik Leningr. Gosud. Universit., 3/18: 72–79.Google Scholar
 6. Gribova C. A. etIsačenko T. I. (1972): Kartirovanie rastitelnosti v semočnych masštabach.— In: Polevaja Geobotanika, Leningrad, IV: 137–330.Google Scholar
 7. Grime J. P. (1979): Plant strategies and vegetation processes.—Chichester, New York, Brisbane and Toronto, 222 pp.Google Scholar
 8. Ivanova V. P. (1967): O stepnoj rastitelnosti v doline Srednej Leny.—Učenye zapiski Jakutskogo universiteta, Yakutsk, 17: 11–19.Google Scholar
 9. Kačurin S. P. (1958): Alasy Centralnoj Yakutii.—Trudy severo-vostočnogo otdelenija instituta merslotovedenija imeni V. A. Obručeva AN SSSR, 1: 168–178.Google Scholar
 10. Katasonov E. M. [red.] (1979): Stroenie i absoljutnaja geochronologija alasnych otloženij Centralnoj Yakutii.—Novosibirsk, 95 pp.Google Scholar
 11. Krasjuk A. A. (1927): Počvy Leno-Amginskogo vodorazdela.—Leningrad,—127 pp.Google Scholar
 12. Lavrenko E. M. (1940): Stepi SSSR.—In: Rastitelnost SSSR, t II, Moskva, Leningrad, 226 pp.Google Scholar
 13. Lavrenko E. M. (1973): O nekotorych osobennostjach struktury rastitelnych soobščestv Centralno-Aziatskich stepej.—Bot. Žurn. 48: 1603–1607.Google Scholar
 14. Mirkin B. M. etKorotkov K. O. (1982): VI Vsesojuznoe soveščanie po klassifikacii rastitelnosti. Ufa, 28–30 sentjabr 1981.—Žurnal Obščej Biologii 2: 281–283.Google Scholar
 15. Permjakova A. A. (1961): Rastitelnost alasov Suntarskogo rajona.—In: Materialy o rastitelnosti Yakutii. Leningrad, p. 21–58.Google Scholar
 16. Rabotnov T. A. (1945): O stepjach Centralnoj Yakutii.—Priroda, 2: 35–36.Google Scholar
 17. Rice R. J. (1980): Fundamental of geomorphology.—London, 574 pp.Google Scholar
 18. Šennikov A. P. (1941): Lugovedenie.—Leningrad, 512 pp.Google Scholar
 19. Šur Jy. L. etVasiliev A. A. (1978): Opyt izučenija bajdžerachov na severe Yakutii.—In: Kriogennye processy SSSR. Leningrad, p. 220–232.Google Scholar
 20. Seludjakova V. A., Karavaev M. N. etPetrov A. M. (1954): Luga i pastbišča Centralnoj Yakutii.—In: Materialy o prirodnych uslovijach i selskom chozjastve Centralnoi Yakutii. Vyp. I, Moskva—p. 234–274.Google Scholar
 21. Skrjabin S. Z. (1968): Stepnaja rastitelnost v srednem tečenii reki Indigirka.—Avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni kand. biol. nauk. Yakutsk, 23 pp.Google Scholar
 22. Soloviov P. A. (1959): Kriolitozona severnoj časti Leno-Amginskogo meždurečja.—Moskva, 144 pp.Google Scholar
 23. Soloviov P. A. (1962): Alasnyj relief Centralnoj Yakutii i ego proischoždenie.—In: Mnogoletnemerzlye porody i soputstvujuščie im javlenija na territorii Yakutskoi ASSR. Moskva, p. 38–53.Google Scholar
 24. Soloviov P. A. (1975): Termokarstovye javlenija i formy mnogoletnego kriogennogo (moroznogo) pučenija plejstocena. Moskva, p. 23–39.Google Scholar
 25. Sumina O. I. (1975): Rastitelnost bajdžerachov o. Kotelnogo (Novosibirskie o-va).—Bot. Žurn. 60: 1311–1319.Google Scholar
 26. Sumina O. I. (1976): Osobennosti rastitelnosti bugrov-bajdžerachov v svjazi s ich geografičeskim rasprostraneniem.—Bot. Žurn. 61: 682–690.Google Scholar
 27. Sumina O. I. (1979): Rastitelnost bajdžerachov v okrestnostjach buchty Marii Pronciščevoj (Severo-Vostočnyj Tajmyr).—In: Arktičeskie tundry i poljarnye pustyn Tmyra. Leningrad, p. 118–132.Google Scholar
 28. Tichomorov B. A. (1959): O proischoždenii bugrov-bajdžerachov v svjazi s termokerstom i dinamikoj rastitelnosti na severe Sibiri.—In: Materialy po obščemu merzlotovedeniju. Moskva, p. 162–167.Google Scholar
 29. Usanova V. M. (1961): K voprosu klassifikacii alasov Centralnoj Yakutii.—In: Materialy po rastitelnosti Yacutii. Leningrad, p. 7–20.Google Scholar
 30. Walter H. (1973): Die vegetation der erde in öko-physiologischer Betrachtung. Bd. 1. Die tropischen und subtropischen Zonen.—Jena, 743 pp.Google Scholar
 31. Yurcev B. A. (1978): Nekotorye voprosy tipologii stepnych soobščestv Severo-Vostochnoj Azii.—Bot. Žurn. 63: 1566–1578.Google Scholar
 32. Zolnikov V. G. (1954): Počvy vostočnoj poloviny Centralnoj Yakutii i ich ispolzovanie.— In: Materialy o prirodnych uslovijach i selskom chozjajstve Centralnoj Yakutii. Moskva, 1: 55–221.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic 1985

Authors and Affiliations

 • B. M. Mirkin
  • 1
 • P. A. Gogoleva
  • 2
 • K. E. Kononov
  • 2
 1. 1.Institute of Biology of Bashkirian Branch of Academy of Science of USSRUfaUSSR
 2. 2.Yacutian State UniversityYacutskUSSR

Personalised recommendations