Skip to main content

Resistance to Gibberella xylarioides in Coffea arabica: evaluation of screening methods and evidence for the horizontal nature of the resistance

Resistentie tegen Gibberella xylarioides in Coffea arabica: beoordeling van toetsmethoden en aanwijzingen voor de horizontale aard van de resistentie

Abstract

Two testing methods, a seedling test and a conidium germination test, for measuring resistance levels to the vascular wilt caused byGibberella xylarioides Heim & Saccas inCoffea arabica L. are described. The tests were evaluated by comparing their results with field scores of death rates in a coffee collection at Jimma Research Station in Ethiopia. A highly significant correlation was found between the results of the two tests and between the tests and the field score.

The quantitative results of the tests mentioned and the results of additional germination tests, in which six host genotypes were tested with four isolates ofG. xylarioides, support the conclusion that the resistance is of a horizontal nature.

Samenvatting

Twee toetsmethoden voor de bepaling van resistentieniveau’s vanC. arabica tegenG. xylarioides, een kiemingstoets en een zaailingentoets, werden beoordeeld aan de hand van veldgegevens.

Significante verschillen tussen resultaten voor de getoetste koffielijnen in beide toetsen en hoge correlaties tussen de resultaten van toetsen onderling en met de veldbeoordelingen (Tabel 2) rechtvaardigen de conclusie dat de toetsen geschikt zijn voor het schatten van resistentieniveau’s.

Het systeemG. xylarioides-C. arabica is in evenwicht onder de huidige primitieve cultuurmethoden in Ethiopië. Het in de zaailingentoets gevonden gemiddelde resistentieniveau (Fig. 1) zal voldoende zijn om het uitbreken van een epidemie te voorkomen. Op grond van de kwantitatieve aard van de resultaten van beide toetsen en de afwezigheid van interactie tussen isolaten vanG. xylarioides en koffielijnen (Tabel 3) wordt de conclusie getrokken dat de resistentie van horizontale aard is.

De koffiecultuur zal in Ethiopië in de toekom eranderen door invoering van koffielijnen met een hoge resistentie tegen koffiebesziekte en door het toepassen van moderne cultuurmaatregelen. Nieuwe zullen een resistentieniveau tegenG. xylarioides moeten bezitten dat hoger huidige gemiddelde resistentieniveau, omdat nieuwe cultuurmaatregen op infectie door deze vaatparasiet zullen vergroten.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 • Graaff, N. A. van der, 1978. Selection for resistance to coffee berry disease in arabica coffee in Ethiopia; evaluation of selection methods. Neth. J. Pl. Path. 84: 205–215.

  Article  Google Scholar 

 • Graaff, N. A. van der, 1979. Research on coffee pathology. Institute of Agricultural Research, Ethiopia; FAO, Rome AG:DP/ETH/74/002, 32 pp.

  Google Scholar 

 • Graaff, N. A. van der & Pieters, R., 1978. Resistance levels inCoffea arabica toGibberella xylarioides and distribution pattern of the disease. Neth. J. Pl. Path. 84: 117–120.

  Article  Google Scholar 

 • Guillemat, J., 1946. Quelques observations sur la trachéomycose duCoffea excelsa. Revue int. Bot. appl. 26: 542–550.

  Google Scholar 

 • Heim, R. & Saccas, A., 1950. La trachéomycose desCoffea excelsa et Robusta des plantations de l’Oubangui-Chari. C.R. Acad. Sci. Paris 231: 536–538.

  Google Scholar 

 • Kranz, J. & Mogk, M., 1973.Gibberella xylarioides (Heim et Saccas) on arabica coffee in Ethiopia. Phytopath. Z. 78: 365–366.

  Google Scholar 

 • Lejeune, P., 1958. Rapport au Gouvernement Impérial d’Ethiopie sur la production caféière. FAO, Rome. FAO/58/3/1881. 49 pp.

  Google Scholar 

 • Mulinge, S. K., 1972. Coffee berry disease. FAO Plant Prot. Bull. 21: 84–85.

  Google Scholar 

 • Van der Plank, J. E., 1968. Disease resistance in plants. Academic Press, New York, London. 206 pp.

  Google Scholar 

 • Van der Plank, J. E., 1975. Principles of plant infection. Academic Press, New York, London. 216 pp.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Formerly FAO Associate Expert Coffee Pathologist and Coffee Pathologist respectively.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Pieters, R., van der Graaff, N.A. Resistance to Gibberella xylarioides in Coffea arabica: evaluation of screening methods and evidence for the horizontal nature of the resistance. Netherlands Journal of Plant Pathology 86, 37–43 (1980). https://doi.org/10.1007/BF02650392

Download citation

 • Accepted:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02650392

Keywords