Skip to main content

Texture of the main genetic types of clay rocks (according to data obtained by magnetic anisotropy)

Texture des Principaux Types de Roches Argileuses (D’Apres les Resultats Obtenus au Moyen de L’anisotropie Magnetique)

Summary

The principles of the genetic classification of clay rock textures of different genesis which has been made on the data obtained by magnetic anisotropy method are presented. A qualitative evaluation of clay rock textures of marine, lacustrine, alluvial, talus and eluvial genesis is described. According to the mechanism of their formation the textures are distinguished as follows: coagulative, uncoagulative, accumulative and hypergene. A given geometric model and quantitative indices of texture are correlated with qualitative characteristics of texture ascertained from lithology and sedimentary petrography.

Résumé

Les auteurs proposent les principes d’une classification génétique des textures des roches argileuses de diverses origines, établie à partir des résultats de measures d’anisotropie magnétique. Ils présentent une description qualitative des textures des roches argileuses de genèse marine, lacustre, éluviale, alluviale, et des formations de pentes. Ils distinguent, d’après le mécanisme de formation des textures, les classes suivantes: coagulante, non coagulante, accumulative et hypergène. Ils établissent une corrélation entre un modèle géométrique de texture (correspondant à certains indices quantitatifs) et les caractéristiques qualitatives de textures connues en lithologie et en pétrographie sédimentaire.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 1. 1.

  Atlas tekstur i struktur osadotchnykh porod. Tchast I, M., Gosgeotekhizdat, 1962.

 2. 2.

  BOTVINKINA L.N. (1965): Metoditcheskoe rukovodstvo po izutcheniu sloistosti. M., “Nauka”.

 3. 3.

  VASILJEV B.D. (1952): Vozvedenie kapitaljnykh zdanii na siljno-szhimaemykh osnovaniyakh. L. Gos.izd. lit-ry po stroiteljstvu n arkhitekture.

 4. 4.

  VASSOEVICH N.B. (1958): Tekstura osadotchnykh porod. Glava 7. V knige: “Spravotchnoe rukovodstvo po petrografii osadotchnykh porod”, t. 1, Gostoptekhizdat.

 5. 5.

  VIKULOVA M.F. (1958): Glinistye porody. V knige: “Spravotchnoe rukovodstvo po petrografii osadotchnykh porod”, t. 2, Gostoptekhizdat.

 6. 6.

  ZHEMTCHUZHNIKOV Yu.A. (1926): Tip kosoi sloistosti kak kriterii genezisa osadkov. Zapisi Leningradskogo gorn.in-ta, 7, vyp. I.

  Google Scholar 

 7. 7.

  KAGNER M.N. (1953): Predvariteljnyi ottchet po teme “Lentotchnye gliny severo-zapada Evropeiskoi tchasti i ikh inzhenerno-tekhnitcheskie svoistva”, M.

 8. 8.

  KOFF G.L. (1973): Analiz formirovaniya inzhenernogeologitcheskikh svoistv golotsenovykh morskikh glinistykh porod v protsesse ikh litogeneza (na primere ingressionnykh otlozhenii Koljskogo poluostrova). Kand.diss. M.

 9. 9.

  MINERVIN A.V. — SERGEEV E.M. (1964): Novye dannye k resheniyu problemy lessa. Izv. AN SSSR, ser.geol., N 9.

 10. 10.

  MOROZOV S.S. (1964): Materialy po regionaljnomu gruntovedeniyu. Izd-vo MGU.

 11. 11.

  OSIPOV Yu.B. (1969): K voprosy ob otsenke trekhmernoi tekstury gornykh porod (na primere odnoocnogo szhatiya i konsolidatsii glinistykh past). Vestn.Mosk.Un-ta, ser.geol. N 2.

 12. 12.

  PUSTOVALOV L.V. (1940): Petrografiya osadotchnykh porod.

 13. 13.

  TANATAR I.I. (1938): Genetitcheskaya klassifikatsiya tekstur i struktur gornykh porod. Zh. “Sov.geologiya”, t. 8, N 12.

 14. 14.

  SHVETSOV M.S. (1958): Petrografiya osadotchnykh porod. M., Gosgeoltekhizdat.

 15. 15.

  OSIPOV Yu.B. — SOKOLOV B.A. (1972): “Kolitchestvennaya kharacteristika tekstur gliny metodom magnitnoi anizotropii”. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma (14 – 21 sen. 1971, Moskva, MGU). “Inzhenernogeologitcheskie svoistva glinistykh porod i protsessy v nikh”, vyp. 1, M., MGU.

 16. 16.

  OSIPOV Yu.B. — SOKOLOV B.A. (1973): “On the texture of clay soils of different genesis investigated by magnetic anisotropy method”. Proceedings of the International symposium on soil structure, Gothenburg.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Osipov, Y.B., Sokolov, B.A. Texture of the main genetic types of clay rocks (according to data obtained by magnetic anisotropy). Bulletin of the International Association of Engineering Geology 11, 23–26 (1975). https://doi.org/10.1007/BF02635446

Download citation

Keywords

 • Clay
 • Magnetic Anisotropy
 • Particle Orientation
 • Clay Rock
 • Random Texture