Advertisement

A forecasting model to evaluate housing policy in The Netherlands

 • Jan Brouwer
Article
 • 19 Downloads

Keywords

Housing Market Housing Stock Rental Sector Housing Shortage Rent Increase 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Brouwer, J. (1988a)Trendrapport beheer en exploitatie, deel 1: Samenvatting analyse en enkele scenario's voor de periode 1987–1990, and deel 2: Werkverslag en model beschrijving, Delft: AXON.Google Scholar
 2. Brower, J. (1988b)Rent policy in The Netherlands, Delft: AXON.Google Scholar
 3. Bureau voor Strategisch Marktonderzoek (1983)Trendrapport Volkshuisvesting, Delft.Google Scholar
 4. Conijn, J.B.S. (1982)Evaluatie van de dynamische kostprijshuur, Amsterdam: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.Google Scholar
 5. Draper, D.A.G. (1983)De investeringen in woningen, een econometrische studie, Amsterdam: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.Google Scholar
 6. Fulpen, J.A. van (1985)Volkshuisvesting in demografisch en economisch perspectief, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 7. Giebels, R. et al. (1986)De financiële positie van gemeentelijke woningbedrijven. Amsterdam: Stichting Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 8. Hartog, H. den et al. (1986)Investeren in Nederland-Onderzoeksmemorandum no. 17, Den Haag: Centraal Planbureau.Google Scholar
 9. Honstede, W. van, and R. Warringa (1986)Kwalitatieve Woningregistratie, eerste landelijke resultaten, Zoetermeer: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat Generaal van de Volkshuisvesting: Afdeling Sociaal-Economisch onderzoek.Google Scholar
 10. Klunder, R. (1987)De markt van vrije sector-woningen, Amsterdam: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.Google Scholar
 11. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1972)Nota Volkshuisvesting, Den Haag.Google Scholar
 12. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1974)Nota Huur-en Subsidiebeleid, Den Haag.Google Scholar
 13. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1989)Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig, Den Haag.Google Scholar
 14. Nederlands Economisch Instituut (1987)Aanzet voor financiële rekenmodellen volkshuisvesting, Rotterdam.Google Scholar
 15. Schellevis, J., and J.J. van der Weijden (1986)Onderhoudsuitgaven woningcorporaties 1981–1983; uitkomsten van het onderhoudsuitgavenonderzoek, Amsterdam: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.Google Scholar

Copyright information

© Delft University Press 1989

Authors and Affiliations

 • Jan Brouwer

There are no affiliations available

Personalised recommendations