Advertisement

Modern communal lifestyle and housing form

 • Tony Weggemans
Article
 • 42 Downloads

Keywords

Commune Member Family Form Communal Living Modern Commune Living Form 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Elders, Fons (1986) ‘Het Vierwindenhuis’Wending, Vol. 41, nr. 8, pp. 455–459.Google Scholar
 2. Gorni, Yosef, Yaacov Oved, and Idit Paz (eds.) (1987)Communal Life, Tel Aviv/New York: Yad Tabenkin/Transaction Books.Google Scholar
 3. Haberer P. en J. Kapteijns (1987)Overwegingen bij het maken van programma's van eisen en ontwerpen voor groepshuisvesting, 's-Gravenhage.Google Scholar
 4. Jansen, Harrie (1981)Woongroepen in Nederland, Rotterdam: Erasmusuniversiteit.Google Scholar
 5. Kohlberg, L. (1981)Essays on moral development, San Francisco, Vol. 1.Google Scholar
 6. Landelijke Vereniging Centraal Wonen (1987)Centraal Wonen in beeld, Amsterdam: Landelijke Vereniging Centraal Wonen, deel 1.Google Scholar
 7. Lasch, Christopher (1978)The Culture of Narcissism, New York: Norton.Google Scholar
 8. Lübeck, Walter van, Hanneke Miezérus-van der Vliet and Evelien Veldhuis-Blaauw (1985)Bruikbaarheidsonderzoek groepswoningen Amsterdam, Amsterdam: Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting.Google Scholar
 9. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1984)Wonen in groepsverband, Zoetermeer: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Google Scholar
 10. Poldervaart, Saskia (1985) ‘Woongroepen en de kommunautaire traditie’, in: Weggemans et al., 1985,Woongroepen, individualiteit in groepsverband, pp. 20–53.Google Scholar
 11. Poldervaart, Saskia (1987) ‘The position of women in the commune movements, especially in the Dutch living-groups’, in: Gorni et all, 1987,Communal Life, pp. 606–613.Google Scholar
 12. Spreeuwenberg, Sjors (1983)Wij in het Ik-tijdperk, Rotterdam: Erasmus Universiteit.Google Scholar
 13. Weggemans, Tony (1983a)Kollektieve woonstijl, Tilburg: IVA, Institute for Social Research.Google Scholar
 14. Weggemans, Tony (1983b) ‘Een brede visie op een breed verschijnsel’, in:Verslag van de SVH-studiedag Wonen in groepsverband, 's-Gravenhage: NIROV, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.Google Scholar
 15. Weggemans, Tony (1987) ‘Communal households in The Netherlands’, in: Gorni et al., 1987,Communal Life, pp. 211–216.Google Scholar
 16. Weggemans, Tony, Saskia Poldervaart en Harrie Jansen (eds.) (1985)Woongroepen, individualiteit in groepsverband, Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar

Copyright information

© Delft University Press 1987

Authors and Affiliations

 • Tony Weggemans

There are no affiliations available

Personalised recommendations