Advertisement

Urban networks: A multi-disciplinary program of urban research in the Netherlands

 • Dick van der Vaart
 • Jan van Weesep
Article
 • 33 Downloads

Keywords

Housing Market Urban Society Urban Network Urban Research Urban Geography 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Anderiesen, G., & A. Reijndorp (1987) “Verdeelde stad, sociale segmentering en sociale vernieuwing”, Vaart, D. van der, & J. van Weesep (red.),Stedelijke netwerken, voorstudies, pp. 49–70, 's-Gravenhage: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 2. Bovenkerk, F. (1985) “Vijf maal stadsantropologie”,Sociologische Gids, Vol. 32: 139–151.Google Scholar
 3. CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek (1986)Regionaal Statistisch Zakboek 1986. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 4. Cooke, Ph. (ed.) (1986)Global Restructuring, Local Response. A Report Commissioned by the Environment and Planning Committee of the ESRC. London: Economic and Social Research Council.Google Scholar
 5. Floor, J., R.B. Jobse, R. Kathman, B. Needham & M. de Smidt (1987) “Stedelijke economie en stedelijke inrichting”, Vaart, D. van der, & J. van Weesep (red.),Stedelijke netwerken, voorstudies, pp. 4–39. 's-Gravenhage: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 6. Heinemeijer, W.F. (1977) “De sociaal-geografische bemoeienis met stad en stedelijk systeemrd,Geografisch Tijdschrift, Vol. 11: 259–272.Google Scholar
 7. Johnston, R.J. (1986) “Job markets and housing markets in the ‘Developed World’”,Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 77: 328–335.CrossRefGoogle Scholar
 8. Kluyver, D. (1987) “Informatietechnologie; ruimtelijke gevolgen en sociale segmentering”, Vaart, D. van der, & J. van Weesep (red.),Stedelijke netwerken, voorstudies, pp. 49–70. 's-Gravenhage: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 9. Kruijt, B., F. Bovenkerk, F.M. Dieleman, H. Priemus & J.M. van der Weiden (1987)Stedelijke netwerken: Groei, stagnatie en segmentering in de Randstad. Rapport van de Voorlopige Programmacommissie. 's-Gravenhage: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 10. Lambooy, J.G., P.C.M. Huigsloot & R.E. van de Lustgraaf (1982)Greep of de stad? 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 11. Research Programme Bulletin Changing Urban and Regional System in the U.K. (1986)Issue No. 2, London: Economic and Social Research Council.Google Scholar
 12. Smith, N. (1987) “Dangers of the Empirical Turn: Some Comments on the CURS Initiative”,Antipode, Vol. 19: 397–406.CrossRefGoogle Scholar
 13. Vaart, D. van der, & J. van Weesep (1987) “Inspiratiebronnen; buitenlands en Nederlands stedelijke onderzoek”. Vaart, D. van der, & J. van Weesep (red.)Stedelijke netwerken, voorstudies, pp. 81–107. 's-Gravenhage: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 14. Vijgen, J., & R.E. van Engelsdorp Gastelaars (1986)Stedelijke bevolkingskategorieën in opkomst: stijlen en strategieën in het allerdaags bestaan, Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/Instituut voor Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 15. Weesep, J. van, (1987) “Academic Urban Geography in The Netherland”,Urban Geography, Vol. 8: 65–76.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Delft University Press 1987

Authors and Affiliations

 • Dick van der Vaart
 • Jan van Weesep

There are no affiliations available

Personalised recommendations