Advertisement

Homogeneity and diversity in the Randstad: Developments in residential environments 1981–1986

 • Helen M. Kruythoff
Article

Keywords

Residential Area House Price Housing Market Growth Area Housing Stock 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. CBS (1987),Woningbehoefteonderzoek 1985/1986.Google Scholar
 2. Heddema, F. (1989), “Succes Zuiderkerk-beurs is nog geen bewijs van Heerma's gelijk”,Het Parool, 25 April.Google Scholar
 3. Hoffschulte, C., and S. Musterd (1988),Woonmilieutypen binnen de Randstad, Stedelijke Netwerken Werkstukken 3, The Hague, DOP.Google Scholar
 4. Hooimeijer, P., and M. Linde (1988), “Vergrijzing, individualisering en de woningmarkt; Het Wodyn Simulatiemodel”, Dissertation, University of Utrecht.Google Scholar
 5. Jobse, R.B., and S. Musterd (1989),Dynamiek in de Randstad. Een analyse van de woningbouw-en migratiestatistieken in de periode 1970–1985, Stedelijke Netwerken Werkstukken 10, The Hague: DOP.Google Scholar
 6. Kersloot, J.M. and F.M. Dieleman (1988),Van stagnatie tot herstel. De ontwikkeling van de markt voor koopwoningen, Utrecht and The Hague: Institute for Geographical Research, University of Utrecht, and the Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers.Google Scholar
 7. Kouters, S. (1989), “Tussen drie en vier, ton, maar met Frans balkon”,De Volkskrant, 22 April.Google Scholar
 8. Kruijt, B., F. Bovenkerk, F.M. Dieleman, H. Priemus and J.M. van der Weiden, (1987),Stedelijke Netwerken: Groei, Stagnatie en segmentering in de Randstad, The Hague: DOP.Google Scholar
 9. Kruythoff, H.M. (1989),Homogenisering en diversificatie in de Randstad; ontwikkelingen in woonmilieus 1981–1986, The Hague: DOP.Google Scholar
 10. Vijgen, J., and R.E. van Engelsdorp Gastelaars (1986),Stedelijke bevolkingscategorieën in opkomst, Nederlandse Geografische Studies 22, Amsterdam.Google Scholar

Copyright information

© Delft University Press 1991

Authors and Affiliations

 • Helen M. Kruythoff

There are no affiliations available

Personalised recommendations