Advertisement

Population change in early-twentieth century neighbour-hoods

 • Adriaan Hoogvliet
 • Pieter Hooimeijer
Article

Keywords

Housing Market Ethnic Minority Group Housing Stock Housing Association Neighbourhood Population 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bais, A. (1985)Particuliere woningverbetering in het Liskwartier: een oudbouwwijk in Rotterdam. Scriptie Geografisch en Planologisch Instituut, Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 2. Bakker Schut, P., E.J. de Maar, and W. van Tijen (1952) ‘De resultaten van de woningwetbouw: A. De woningen’. In:50 jaar Woningwet 1902–1952, Alphen aan den Rijn, pp. 232–255.Google Scholar
 3. Beusekom, H.G. van (1955)Getijden der volkshuisvesting: Notities ener geschiedenis van een halve eeuw. Alphen aan den Rijn.Google Scholar
 4. Beusekom, H.G. van (w.y.) ‘De Volkshuisvesting’. In:De Nederlandse Volkshuishousing tussen de Wereldoorlogen, deel XIII.Google Scholar
 5. Bourne, L.S. (1981)The Geography of Housing, London.Google Scholar
 6. Bouwkosten en woninghuren (1959)Een analyse van de huur-en kostenstijging, Leiden.Google Scholar
 7. Grigsby, W., M. Baratz, G. Galster, and D. MacLennan (1987) The dynamics of neighbourhood change and decline. In:Progress and Planning, Vol. 28, pp. 1–76.Google Scholar
 8. Hoogvliet, A. (1986)Wonen in Oud-Apeldoorn: een onderzoek naar migratie en buurtveranderingsprocessen in de buurt Brinkhorst in Apeldoorn. Scriptie Geografisch en Planologisch Instituut, Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 9. Hoogvliet, A., R.B. Jobse, and P. Hooimeijer (1988)Vroeg-20ste-eeuwse woongebieden in Nederland: ontwikkelingen in functie en beheer. Stedelijke Netwerken, Werkstukken 1. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 10. Hoorn, F.J.J.H. van, and J.A. van Ginkel (1986) ‘Racial leapfrogging in a controlled housing market: the case of the Mediterranean minority in Utrecht, The Netherlands’, In:Tijdschrift voor Econ. en Soc. Geografie, 77, Nr. 3.Google Scholar
 11. Hoorn, F.J.J.H. van (1987)Onder anderen. Effekten van de vestiging van Mediterranen in Naoorlogse woonwijken. Dissertation, Department of Geography, Utrecht: University of Utrecht.Google Scholar
 12. Kruijt, B. (1974)De prijsontwikkeling op de tweedehands gebouwenmarkt, Deventer.Google Scholar
 13. Maas, M.W.A., J.J.H.S. Sinnema, N. Smidt and J. van Weesep (1984) ‘Partikuliere woning verbetering en de vernieuwing van de tussenoorlogse woningvoorraad’. In:Planologische Diskussiebijdragen 1984, deel II, pp. 593–604, Delft.Google Scholar
 14. Praag, C.S. van (1985) ‘Spreiding van Mediterranen: enkele recente ontwikkelingen in de grote steden’. In:Stedebouw en Volkshuisvesting, mei 1985, pp. 217–224.Google Scholar
 15. Schoemaker, H.H. (1951)De bouw van arbeiderswoningen in nieuw licht, Deventer-Djakarta.Google Scholar
 16. Soetens, L.C. (1986)Het omzettingsproces van huurwoningen naar koopwoningen in de wijk de “Oude Heikant” te Tilburg. Doctoraalscriptie-Geografisch en Planologisch Instituut, Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 17. Weesep, J. van (1986)Condominium: a New Housing Sector in The Netherlands. Dissertation, Department of Geography, Utrecht: University of Utrecht.Google Scholar

Copyright information

© Delft University Press 1988

Authors and Affiliations

 • Adriaan Hoogvliet
 • Pieter Hooimeijer

There are no affiliations available

Personalised recommendations