Advertisement

De Economist

, Volume 71, Issue 1, pp 349–359 | Cite as

De Internationale Geldmarkt

 • A. Sternheim
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Juist bij het afdrukken van dit opstel komt het bericht dat de Engelsche Bank met ingang van 13 April het disconto tot op 4% verlaagde.Google Scholar
 2. 1).
  L'Economiste français van 1 April '22.Google Scholar
 3. 2).
  The Financial and Commercial Chronicle van 11 Februari.Google Scholar
 4. 3).
  A. Revision of the treaty (1922) pag. 172.Google Scholar
 5. 4).
  Zie The Economist van 1 April.Google Scholar
 6. 5).
  Uitgave van de National Bauk of Commerce in New York. Maart 1922.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1922

Authors and Affiliations

 • A. Sternheim

There are no affiliations available

Personalised recommendations