Economics of Planning

, Volume 5, Issue 3, pp 67–79 | Cite as

Price calculations in Hungary on the basis of mathematical methods

 • Sándor Ganczer
Article

Keywords

Economic Growth Mathematical Method Economic System Price Calculation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

 1. 1.
  Sándor Ganczer: Az árváltozások kölcsönhatásai és vizsgálatuk módszerei a szocializmusban. (The mutual effects of price changes and the relating investigation methods under socialism.) Közgazdasági Szemle, No. 3. 1960, pp. 276–292.Google Scholar
 2. 1a.
  Béla Csikós-Nagy, Sándor Ganczer, László Rácz: Az elsö termékrendszerü ármodell (The first price model based on products.) Közgazdsági Szemle, No. 1, 1964. pp. 17–35.Google Scholar

Copyright information

© A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S 1965

Authors and Affiliations

 • Sándor Ganczer
  • 1
 1. 1.Hungarian Planning OfficeHungary

Personalised recommendations