Advertisement

Neophilologus

, Volume 75, Issue 2, pp 161–177 | Cite as

Digram frequencies and the mediaeval Dutch morality play of elckerlyc

 • Geer Hoppenbrouwers
Article

Keywords

Comparative Literature Historical Linguistic Morality Play Digram Frequency 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. AldenderferMark S. & Roger K.Blashfield (1984)Cluster Analysis. Sage Publications. Beverly Hills, London, New Delhi.Google Scholar
 2. Brandt CorstiusH. (1978)Computer-Taalkunde, Coutinho, Muiderberg.Google Scholar
 3. BroeckeMarcel P. R.van den (1988) “Frequenties van letters, lettergrepen, woorden en fonemen in het Nederlands” in:Ter Sprake. Spraak als betekenisvol geluid in 36 thematische hoofdstukken, Foris Publications. Dordrecht-Holland/Providence RI-USA (400–407)Google Scholar
 4. Chudácek J. en C. A. Benschop (1981)Reconstructie van tekstdelen uit hun syntactische sporen. Instituut TNO voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek. TNO DelftGoogle Scholar
 5. Chudácek, J. (1983)Statistische en combinatorische eigenschappen van trigrammaen in natuurlijke talen. Instituut TNO voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek. TNO DelftGoogle Scholar
 6. Dearing, V. A. (1974)Priciples and Practice of Textual Analysis. Berkeley-Los Angeles-London.Google Scholar
 7. ElslanderA.van (1976)Den Spyeghel der salicheyt van Elckerlyc. Uitgegeven door A. van Elslander. Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerp.Google Scholar
 8. Everyman (1909)Everyman and Other Old Religious Plays with an Introduction. London: Published by J. M. Dent & Sons Ltd. and in New York by E. P. Dutton & Co.Google Scholar
 9. Everyman (1929)Everyman. A. Dutch Morality Play of the XVth Century translated into English. The Halcyon Press. Maastricht Holland.Google Scholar
 10. HaanM. J. M.de (1979)De Spiegel der Zaligheid van Elkerlijk naar de bewaarde bronnen uitgegeven door M. J. M. de Haan met medewerking van B. J. van Delden. Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde. Leiden.Google Scholar
 11. Heer, T. de (1979) “Quasi Comprehension on natural Language Simulated by Means of Information Traces” in:Information Processing and Management, Vol. 15, pp. 89–98.Google Scholar
 12. Heer, T. de (1982a) “The Application of the Concept of Homeosemy to Natural Language Information Retrieval” in:Information Processing and Management, Vol, 18, pp. 55–59Google Scholar
 13. Heer, T. de (1982b)De informatiesporenmethode. Instituut TNO voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek. TNO Delft.Google Scholar
 14. Heer, T. de (1983a) “Fuzzy Text Retrieval” in:MEDINFO 83, North-Holland Publishing Company.Google Scholar
 15. Heer, T. de (1983b) Non-Grammatical Approaches to Language Processing: the Information Trace Method Bijdrage tot het ESPRIT-1983-werkplan.Google Scholar
 16. HerdanG. (1964)Quantitative Linguistics. London. Butterworths.Google Scholar
 17. Hoppenbrouwers, Cor & Geer Hoppenbrouwers (1988) “De featurefrequentiemethode en de classificatie van Nederlandse dialecten” in:Tabu 18 (51–92).Google Scholar
 18. Hoppenbrouwers, Cor & Geer Hoppenbrouwers (forthcoming) “Feature Frequencies and the Classification of Dutch and Frisian Dialects” in:Proceedings of the International Congress of Dialectologists. Bamberg, 29.7.-4.8.1990.Google Scholar
 19. Hoppenbrouwers, Geer (1987) “Taalverwantschap, taalherkenning en letters tellen”. in:Tabu 17(1–27).Google Scholar
 20. Karna, Kamal N. & David M. Breen (1989) “An Artificial Neural Networks Tutorial: Part 1-Basics.”, in:Neural Networks, Vol. 1, nr. 1. pp. 4–22Google Scholar
 21. Meier-EwertC. & A. J.Gibbs (1970) An Adansonian Classification of Various Texts”.Aumla, J. Australasian Univ. Lang. Lit. Ass. 33, pp. 39–47Google Scholar
 22. Mierlo, J. van (1949)Elckerlijc. Nieuwe bijdragen met geemendeerde uitgave. Turnhout.Google Scholar
 23. Salemans, Ben (1987) “Van Lachmann tot Henning: Cladistische tekstkritiek. With a Summary in English”, in: Gramma: 11, 3. pp. 191–224.Google Scholar
 24. Weijters, Ton & Geer Hoppenbrouwers (1990) “Netspraak: een neuraal netwerk voor grafeem-foneem-omzetting”. in:Tabu 20 (1–25).Google Scholar
 25. WillemsLeonard (1934)Elckerlyc-studiën. Martinus Nijhoff. The Hague.Google Scholar

Copyright information

© Wolters-Noordhoff 1991

Authors and Affiliations

 • Geer Hoppenbrouwers
  • 1
 1. 1.MaastrichtThe Netherland

Personalised recommendations