Advertisement

De Economist

, Volume 117, Issue 3, pp 297–298 | Cite as

Opmerkingen en Aantekeningen

Prijvsraag voor Verbetering van Markt-en Opinie-Onderzoekmethoden
Article

Literature

  1. 1.
    C.W. Sherif, M. Sherif, R. E. Nebergall,Attitude and Attitude Change. Londen 1965.Google Scholar
  2. 2.
    Een tweetal recente publicaties op dit gebied zijn: Drs. M. C. Scheers en Drs. J. P. van Schravendijk,Kwalitatief media-onderzoek. Nederlands Instituut voor Efficiency, 1969;De autoriteit van het Limburgs Dagblad als publiciteitsmedium in de Zuidlimburgse markt. Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen, uitgave van N.V. Mij. tot Exploitatie van het Limburgs Dagblad, Heerlen 1968.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1969

Personalised recommendations