Advertisement

Antonie van Leeuwenhoek

, Volume 4, Issue 1, pp 126–146 | Cite as

De smooth-roughvariatie van de Typhusbacterie

 • R. Th. Scholtens
Article

Conclusies

 1. I.

  Er is paralleliteit tusschen uiterlijke smootheigenschappen en antigeenstructuur der Typhusbacil.

   
 2. II.

  Stammen, die of O-antigeen, of Vi-antigeen alleen bevatten, en ook stammen, die beide antigenen bezitten, zijn niet autoagglutinabel, en hebben meestal een smoothkolonievorm.

   
 3. III.

  Stammen, die noch O-antigeen, noch Vi-antigeen bevatten, zijn autoagglutinabel en hebben een roughkolonievorm.

   
 4. IV.

  Er zijn geen factoren, die bij afwezigheid van deze twee antigenen Ty.-bacillen uiterlijke smootheigenschappen kunnen geven.

   
 5. V.

  Een schema voor de smooth-roughvariatie, als door mij gegeven, dat met deze feiten rekening houdt, dient gevolgd te worden.

   
 6. VI.

  Secundaire cultures, ontstaan na inwerking van Vibacteriophagen uit stammen, die O- en Vi-antigeen bevatten, bevatten alleen het O-antigeen, zijn niet autoagglutinabel, en hebben een smoothkolonievorm.

   
 7. VII.

  Secundaire cultures, ontstaan na inwerking van Vi-bacteriophagen, uit stammen, die Vi-antigeen bevatten en geen O-antigeen, zijn autoagglutinabel, en hebben een roughkolonievorm, ook indien de oorspronkelijke cultuur zoowel een smoothkolonievorm had, als stabiliteit in zousolutie bezat.

  Zij bevatten noch O-, noch Vi-antigeen.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur-Overzicht

 1. ARKWRIGHT (1921) J. of Path. and Bact.24. 36.Google Scholar
 2. CRAIGIE AND BRANDON, J. of Path. and Bact.43. 233, 249.Google Scholar
 3. FELIX (1924) J. of Immunology.9. 115.Google Scholar
 4. FELIX AND PITT (1935) J. of Hyg.35. 428.Google Scholar
 5. KAUFFMANN (1936) Z. f. Hyg.119. 104.Google Scholar
 6. POT (1936) en DORNICKX, Tijdschrift v. Gen.80 III 3457.Google Scholar
 7. SERTIC AND BOULGAKOV (1936) C. R. Soc. Biol.122. 35.Google Scholar
 8. SCHOLTENS, R. Th. (1936) J. of Hyg.36. 452.Google Scholar
 9. SONNENSCHEIN, C. (1925) Münchener Med. Woch.34. 1443.Google Scholar
 10. WHITE, P. B. (1925) Special Report Series, No. 92, 103. Med. Res. Council. London.Google Scholar

Copyright information

© N. V. Swets en Zeitlinger Boekhandel en Uitgeversmaatschappij 1937

Authors and Affiliations

 • R. Th. Scholtens
  • 1
 1. 1.Rijks-Instituut voor de VolksgezondheidNiderlande

Personalised recommendations