Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 74, Issue 4, pp 128–130 | Cite as

On the incubation period of Puccinia horiana

 • R. Zandvoort
 • C. A. M. Groenewegen
 • J. C. Zadoks
Short Communications

Samenvatting

De minimum-incubatietijd vanPuccinia horiana is 6 dagen. Bij 10°C is deze tijd tenminste 13 dagen. De incubatieperiode was het kortst bij 17°C en 21°C (Fig. 1). Uit een waarneming in de praktijk werd de aanwijzing verkregen, dat door een hoge temperatuur gedurende enige tijd de incubatieperiode kan worden verlengd tot tenminste 56 dagen.

De roest kan op of in moerplanten overwinteren. In proeven werden aanwijzingen verkregen, dat door volledig wegsnijden van de bovengrondse plantedelen het inoculum kan worden verwijderd.

Keywords

Plant Pathology Incubation Period 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Mays, F. and Favreu, J., 1967. Présence en France de Puccinia horiana P. Henn. sur chrysanthème. C. r. hebd. Séanc. Acad. Agric. Fr. 53: 962–966.Google Scholar
 2. Melder, A., 1965. Der Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau. Zierpflanzenbau 5: 855–856.Google Scholar
 3. Stahl, M., 1964. Puccinia horiana Henn., der “Weisse Chrysanthemenrost”, ein für Deutschland neuer Rostpilz auf Chrysanthemum indicum. NachrBl. dt. PflSchutzdienst., Stuttg. 16: 180–182.Google Scholar
 4. Stark, C. H. und Stach, W., 1965. Der weisse Chrysanthemenrost. Gartenwelt 65: 515–517.Google Scholar
 5. Yamada, S., 1955. Experiments on the epidemiology and control of Chrysanthemum White Rust, caused by Puccinia horiana P. Henn. Ann. phytopath. Soc. Japan 20: 148–154.Google Scholar
 6. Zandvoort, R., Groenewegen, C. A. M. and Zadoks, J. C. 1968. Methods for the inoculation of Chrysanthemum morifolium with Puccinia horiana. Neth. J. Pl. Path. 74 (5) (in press).Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1966

Authors and Affiliations

 • R. Zandvoort
  • 1
 • C. A. M. Groenewegen
  • 2
 • J. C. Zadoks
  • 2
 1. 1.Plant Protection Service (PD)Wageningen
 2. 2.Laboratory of PhytopathologyAgricultural UniversityWageningen

Personalised recommendations