Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 74, Issue 4, pp 106–117 | Cite as

The natural control of the apple-grass aphid, Rhopalosiphum insertum, with remarks on the control of apple aphids in The Netherlands in general

 • H. H. Evenhuis
Article

Abstract

In this paper the apple-grass aphid is stated to be the only aphid in the Netherlands that regularly hibernates in large quantities in commercial apple orchards. The possible reasons for this are discussed. Abiotic factors, especially rain, hail, wind and ice formation in early spring, are by far the most important in drastically reducing the numbers of fundatrices. Of the biotic factors, ladybird beetles in spring may be important. The apple-grass aphid parasite,Monoctonus cerasi, may reach high peaks of parasitism during some periods in the season; in comparison with abiotic factors, however, its effect does not seem to be very important. The life history of the parasite seems to be well adapted to that of its host. It is suggested that the winter wash against apple aphids might be omitted, with eventual application of a spring spray in certain circumstances. In most cases this spray will only be necessary if the rosy apple aphid is present.

Samenvatting

In deze publikatie wordt er de nadruk op gelegd dat de appel-grasluis,Rhopalosiphum insertum (Wlk.), de enige bladluis is die in appelboomgaarden die in produktie zijn regelmatig in groot aantal als ei overwintert. Hiervoor wordt een aantal redenen opgegeben, die samenhangen met verschillen in de levenswijze ten opzichte van de beide andere belangrijke bladluizen van appel, nl. de roze appelluis,Dysaphis plantaginea (Pass.), en de groene appeltakluis,Aphis pomi Geer.

Uit Fig. 1, 2 en 3 blijkt, dat zowel de populatiedichtheid van de bladluis als de parasitering door de voornaamste parasiet,Monoctonus cerasi, in de loop van het seizoen vaak belangrijke schommelingen vertonen. De belangrijkste mortaliteitsoorzaken in het voorjaar zijn abiotische factoren zoals regen, wind, hagel en ijsvorming, die de bladluispopulaties in sterke mate kunnen decimeren.

Van de biotische zijn hoofdzakelijk enkele soorten lieveheersbeestjes (Coccinellidae) van belang. De parasiet veroorzaakt in sommige perioden van het jaar weliswaar hoge parasiteringstoppen, maar haar effect is, vergeleken bij de invloed van de genoemde weersomstandigheden, weinig belangrijk.

In verband met het besprokene lijkt een winterbespuiting tegen bladluizen op appel in het algemeen overbodig. Zo nodig kan in het voorjaar nog een bespuiting worden toegepast. Dit zal in het algemeen echter alleen noodzakelijk zijn als ook de roze appelluis optreedt, die door het vervormen van de vruchten veel schadelijker is dan de appel-grasluis.

Keywords

Apple Orchard Alleen Ladybird Beetle Apple Aphid Rosy Apple Aphid 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Börner, C. und Heinze, K., 1957. Aphidina-Aphidoidea. Handb. PflKrankh. 5 Band. 2 Teil. 4 Lief. Homoptera 2:1–402.Google Scholar
 2. Dicker, G. H. L., 1954. The apple, pear, and quince aphids. Rep. E. Malling Res. Stn: 213–217.Google Scholar
 3. Evenhuis, H. H., 1964. The interrelations between apple aphids and their parasites and hyperparasites. Entomophaga 9:227–231.Google Scholar
 4. Evenhuis, H. H., 1965. The economic significance of parasitic Cynipoidea associated with apple in the Netherlands. Proc. Int. Congr. Ent. 12. London: 359.Google Scholar
 5. Evenhuis, H. H., 1966. Host specificity in the parasites and hyperparasites of apple aphids. Ecology of aphidophagous insects. Proc. Symp. Liblice (near Prague), 1965:39–40.Google Scholar
 6. Hellén, W., 1963. Die Alloxystinen Finnlands (Hymenoptera: Cynipidae). Fau. fenn. 15:24pp.Google Scholar
 7. Hille Ris Lambers, D., 1966. Polymorphism in Aphididae. A. Rev. Ent. 11: 47–78.Google Scholar
 8. Iperti, G., 1965. Contribution à l'étude de la specificité chez les principales Coccinelles aphidiphages des Alpes-Maritimes et des Basses Alpes. Entomophaga 10:159–178.Google Scholar
 9. Iperti, G., 1966. Specificity of aphidophagous Coccinellids in south-eastern France. Ecology of aphildophagous insects. Proc. Symp. Liblice (near Prague), 1965:31–34.Google Scholar
 10. Mackauer, M., 1962. Blattlaus-Schlupfwespen der Sammlung F. P. Müller, Rostock (Hymenoptera; Ichneumonoidea; Aphidiidae). Beitr. Ent. 12:631–661.Google Scholar
 11. Massee, A. M., 1956. Notes on some interesting insects observed in 1955. Rep. E. Malling Res. Stn: 131–134.Google Scholar
 12. Müller, F. P., 1960. Die Apfelgraslaus Rhopalosiphum insertum (Walk.)—ein bisher mit der grünen Apfellaus Aphis pomi De Geer verwechselter Schädling. NachrBl. dt. PflSchutzdienst, Berl. 14: 74–79.Google Scholar
 13. Schneider, F., Wildbolz, Th. und Vogel, W., 1957. Die Apfelgraslaus (Rhopalosiphum insertum Wlk.), eine sehr häufige, jedoch noch wenig bekannte Doppelgängerin der grünen Apfellaus (Aphis pomi de Geer). Schweiz. Z. Obst- u. Weinb. 66:8–17.Google Scholar
 14. Starý, P., 1966. Aphid parasites of Czechoslovakia. Dr. W. Junk, Publishers, The Hague, 242pp.Google Scholar
 15. Stroyan, H.L.G., 1952. The identification of aphids of economic importance. Pl. Path. 1:92–99.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1966

Authors and Affiliations

 • H. H. Evenhuis
  • 1
 1. 1.Institute of Phytopathological Research (IPO)Wageningen

Personalised recommendations