Advertisement

De Economist

, Volume 95, Issue 1, pp 153–174 | Cite as

Waar staan wij?

 • Ed. van Cleeff
Article
 • 34 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 3).
  Sombart, Moderner Kapitalismus, Bnd. II, blz. 924 e.v.; Huizinga, In de schaduwen van morgen, blz. 214/215.Google Scholar
 2. 4).
  Atavismen in en van de Naamloze Vennootschap, 1931, slot.Google Scholar
 3. 5).
  Naar een nieuwen Pruikentijd? E.S.B., 23 Oct. 1946, blz. 690/691.Google Scholar
 4. 6).
  Alphen, 1945.Google Scholar
 5. 7).
  Vgl. mijn artikelen over: „De Organisatie der Planning“, E.S.B. 14 en 21 Augustus 1946.Google Scholar
 6. 9).
  E.S.B., 23 Oct. 1946.Google Scholar
 7. 10).
  E.S.B., 23 Oct., 30 Oct. en 6 Nov. 1946.Google Scholar
 8. 11).
  Vgl. Witteveen, Consumptie en investeringen in het Centraal Economisch Plan 1947; E.S.B., 11 Dec. 1946.Google Scholar
 9. 12).
  Vgl. Centraal Economisch Plan 1947, Eerste Nota, o.m. blz. 23 e.v.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1947

Authors and Affiliations

 • Ed. van Cleeff

There are no affiliations available

Personalised recommendations