Advertisement

De Economist

, Volume 11, Issue 1, pp 485–486 | Cite as

Handel-statistiek over 1861

Statistieken in Dezen Jaargang Voorkomende
  • 8 Downloads

Literatur

  1. (*).
    Zie voor eene toelichting dezer onderscheidene rubrieken,Economist 1857 p. 381,Econ. 1861, p. 471.—Handeleijfers, 1857,Gebhard en Co. Amst. Inleiding.—Voorts Beginselen van Staathuishoudkunde, 3e druk, 1e deel. pag. 157 v.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1862

Personalised recommendations