Advertisement

De Economist

, Volume 11, Issue 1, pp 317–321 | Cite as

Handelcijfers

Uitvoeren van katoenen goederen uit Engeland (calicots, cambrics en muslins, fustians en gemengde stoffen), over over de vier eerste maanden 1862 en vor. jaren, in millioentallen yards en duizendtallen ponden sterling, gedecl. waarde. (Verg. vorige Nos)
Statistieken in Dezen Jaargang Voorkomende
  • 8 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1862

Personalised recommendations