Advertisement

De Economist

, Volume 11, Issue 1, pp 153–153 | Cite as

Handelcijfers

Uitvoeren van katoenen goederen uit Engeland (calicots, cambrics en muslins, fustians en gemengde stoffen), over 1861 en vor. jaren, in millioentallen yards en duizendtallen ponden sterling, gedecl. waarde. (Verg. vorige Nos)
Statistieken in Dezen Jaargang Voorkomende
  • 8 Downloads

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1862

Personalised recommendations