Advertisement

De Economist

, Volume 103, Issue 1, pp 371–386 | Cite as

Boekbespreking

 • J. Pen
 • A. D. A. De Kat Angelino
 • J. Tinbergen
 • W. Brakel
 • P. J. A. Adriani
 • H. J. Kruisinga
 • G. L. Groeneveld
Article
 • 10 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  In het bijzonder werd geput uit twee publicaties, t.w. „Bedrijvig Nederland” (Amsterdam, Brussel 1948) en „Vijf jaar Nederlands Economisch Herstel” (Den Haag, 1950). Het oorspronkelijk doel van Dr. Kohte's studie was zelfs een herbewerking van beide geschriften voor de Duitse lezer te maken. Daarnaast werden regeringsstukken als de opeenvolgende Industrialisatienota's, diverse E.S.B.-artikelen, C.B.S.-publicaties e.d. geraadpleegd.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1955

Authors and Affiliations

 • J. Pen
 • A. D. A. De Kat Angelino
 • J. Tinbergen
 • W. Brakel
 • P. J. A. Adriani
 • H. J. Kruisinga
 • G. L. Groeneveld

There are no affiliations available

Personalised recommendations