Advertisement

Hydrobiological Bulletin

, Volume 22, Issue 1, pp 87–91 | Cite as

The development of biological water quality assessment in The Netherlands

 • Harry H. Tolkamp
 • Jean J. P. Gardeniers
Article

Keywords

water quality biological assessment Dutch history fresh water ecology 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. CASPERS, H., und L. KARBE, 1966. Trophie und Saprobität als stoffwechseldy namischer Komplex. Arch. Hydrobiol., 61: 453–470.Google Scholar
 2. DE LANGE, L., en M.A. DE RUITER, Eds., 1977. Biologische waterbeoordeling. Methoden voor het beoordelen van Nederlands opperviaktewater op biologische grondslag. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling, pp. 251. Laatste uitgave LH-Wageningen, Vakgr. Natuurbeheer.Google Scholar
 3. DE LANGE, L., and J.C.J. VAN ZON, 1973. Proposal for a numerical description of the development of aquatic macrophytic vegetation, as an aid for the assessment of water quality. Wasser und Abwasserforschung, 4: 125–128.Google Scholar
 4. DE LANGE, L. and J.C.J. VAN ZON, 1983. A system for the evaluation of aquatic biotopes based on the composition of the macrophytic vegetation. Biol. Conserv., 25: 273–284.Google Scholar
 5. DRESSCHER, Th.G.N., 1964. Is het opstellen van gemeenschappen van in het water gesuspendeerde micro-organismen mogelijk? De Levende Natuur, p. 245–253.Google Scholar
 6. DRESSCHER, Th.G.N., and H. VAN DER MARK, 1976. A simplified method for the biological assessment of the quality of fresh and slightly brackish water. Hydrobiologia, 48: 199–201.Google Scholar
 7. GARDENIERS, J.J.P., en H.H. TOLKAMP, 1976. Hydrobiologische kartering, waardering en schade aan de beekfauna in Achterhoekse beken. In: Th. van de Nes, Ed., Modelonderzoek '71–'74. Comm. Best. Waterhuish. Gld., 26–29, 106–114, 294–296.Google Scholar
 8. GEIJSKES, D.C., 1935. Faunistisch-Oekologische Untersuchungen am Rosereibach bei Leistal im Basler Tafeljura. Tijdschrift Ent., 78: 249–382.Google Scholar
 9. GHETTI, P.F., and G. BONAZZI, 1980. 3rd Technical seminar-Biological Water Assessment Methods. Parma, 1978. Final Report 2. Comm. Europ. Communities, Brussels, pp. 39.Google Scholar
 10. GORTER, F.J., 1929. Proeven over kokerbouw van Trichoptera-larven. Dissertatie, Leiden, pp. 135.Google Scholar
 11. HAMM, A., 1968. Nomogramm zur Ermittlung der Gewässergüteklassen von Fliessgewässern. Wasser und Abwasser Forschung, 5: 169–171.Google Scholar
 12. HAMM, A., 1969. Die Ermittlung der Gewässergüteklassen bei Fliessgewässern nach dem Gewässergütesystem und Gewässergütenomogramm. In: H. Liebmann, Ed., Der Gewässergüteatlas. Methodik und Anwendung, p. 46–48.Google Scholar
 13. HIGLER, L.W.G., 1988. Geschiedenis van de biologische waterbeoordeling. Voordracht Symposium Werkgroep Biologische Waterbeoordeling, Wageningen (in press).Google Scholar
 14. HOVENKAMP-OBBEMA, I.R.M., S.P. KLAPWIJK, en J.E.F. LANDMAN, 1983. Biologische beoordeling van de waterkwaliteit in Noord- en Zuid-Holland H2O, 15: 406–412.Google Scholar
 15. ISO, 1980. Assessment of the biological quality of rivers by a macro-invertebrate score. Internat. Stand. Org. ISO/TC147/SC5/WG6/N14, pp. 10.Google Scholar
 16. JANSEN, Ph., 1964. Eigenschappen van het water in Zuid-Limburg. Publ. Natuurhist. Genootschap Limburg, reeks 13: 3–44.Google Scholar
 17. KOLKWITZ, R., und M. MARSSON, 1908. Oekologie der pflanzlichen Saprobien. Ber. dtsch. bot. Ges., 26: 505–519.Google Scholar
 18. KOLKWITZ, R., und M. MARSSON, 1909. Oekologie der tierischen Saprobien. Beiträge zur Lehre von der biologische Gewässerbeurteilung. Int. Rev. Hydrobiol., 2: 126–152.Google Scholar
 19. LANGE BERTALOT, H., 1979. Pollution Tolerance of Diatoms as a Criterion for Water Quality Estimation. Nova Hedwigia, Beih., 64: 285–304.Google Scholar
 20. LEENTVAAR, P., 1963. Stiefvader Rijn, Kunstmoeder Maas. Natura, 60: 50–56.Google Scholar
 21. LIEBMANN, H., 1960–1962. Handbuch der Frisch- und Abwasserbiologie. Band I und II. München.Google Scholar
 22. LIEBMANN H., 1969. Die Bewertung der Wassergüte nach dem biologischen Befund. In: H. Liebmann, Ed., Der Wassergüteatias. Methodik und Anwendung, p. 9–11, Oldenbourg, München.Google Scholar
 23. MOLLER PILLOT, H.K.M., 1971. Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken. Proefschrift, Pillot Standaardboekhandel, Tilburg, pp. 286.Google Scholar
 24. PANTLE, E., und H. BUCK, 1955. Die biologische Uberwachung der Gewässer und die Darstellung der Ergebnisse. Gas- und Wasserfach, 96: 604.Google Scholar
 25. REDEKE, H.C., 1948. Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Backhuys en Meesters, Amsterdam pp. 579.Google Scholar
 26. SCHROEVERS, P.J., 1967. Is water H2O? De Levende Natuur, 70: 273–284.Google Scholar
 27. SCHROEVERS, P.J., 1971. Een handleiding voor de beoordeling van water volgens biologische maatstaven, gebaseerd op onderzoek, aan plantaardige mikro-organismen. Rapp. RIN, Leersum.Google Scholar
 28. SCHROEVERS, P.J., Ed., 1977. Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van het mikrofytenbestand. Hfst. 3 in DE LANGE en DE RUITER (1977), p. 26–89.Google Scholar
 29. SLADECEK, V., 1973. System of water quality from the biological point of view. Arch. Hydrobiol., Erg. Limnol., 7: 1–128.Google Scholar
 30. SLADECEK, V., 1977. Einführung in die quantitative Saprobiologie. Arch. Hydrobiol. Erb. Limnol., 9: 65–78.Google Scholar
 31. TITTIZER, T., 1975. Comparative study of biological-ecological water assessment methods (practical demonstration on the river Main), 2–6 June, 1975. General report. Comm. Eur. Comm. Health Prot. Dir., Koblenz, pp. 21+app.Google Scholar
 32. TOLKAMP, H.H., 1984. Biological assessment of water quality in running water using macro-invertebrates: a case study for Limburg, The Netherlands. Wat. Sci. Techn., 17: 867–878.Google Scholar
 33. TOLKAMP, H.H., 1985. Using several indices for biological assessment of water quality in running water. Verh. Internat. Verein. Limnol., 22: 2281–2286.Google Scholar
 34. TOLKAMP H.H., and J.J.P. GARDENIERS, 1977. Hydrobiological survey of lowland streams in the Achterhoek (The Netherlands) by means of a system for the assessment of water quality and stream character based on macroinvertebrates. Mitt. Inst. Wasserwirtschaft, Hydrologie und Landwirtshaftl. asserbau, TU Hannover, Heft 4-1: 215–235.Google Scholar
 35. VAN GIJSEN, M.E.A., en T.H.L. CLAASSEN, 1978. Integraal structuurplan noorden des lands, landsdelig milieu-onderzoek. Deelrapport 2: Biologisch wateronderzoek: macrofyten en macrofauna. RIN-rapport. Leersum, pp. 121+bijiagen.Google Scholar
 36. VAN DER HONING, H., en J.E.W. DE HOOG, 1987. Hydrobiologisch onderzoek nabij een aantal lozingspunten van afvalwater. Rapport Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden, pp. 95+bijlagen.Google Scholar
 37. WOODIWISS, F.S., Ed., 1979. Biological Water Assessment Methods. Technical Seminar (Commission of the European Communities) Nottingham, Sept./October 1976, Summary Report, pp. 241.Google Scholar

Copyright information

© Netherlands Hydrobiological Society 1988

Authors and Affiliations

 • Harry H. Tolkamp
  • 1
 • Jean J. P. Gardeniers
  • 2
 1. 1.Dept. Water Quality ManagementLimburg Water Pollution Control AuthorityRoermondThe Netherlands
 2. 2.Dept. Nature ConservationAgricultural UniversityWageningenThe Netherlands

Personalised recommendations