Advertisement

European Journal on Criminal Policy and Research

, Volume 1, Issue 4, pp 123–132 | Cite as

The changing face of crime in Hungary

 • Katalin Gönczöl
Varia

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Andorka, R., I. Harcsa Deviáns viselkedések (Deviant behaviour), In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, pp. 217–221Google Scholar
 2. Baló, G., I. Lipovecz (eds.) Rények könyve (The Book of Facts) Budapest, 1992, pp. 728–729Google Scholar
 3. Council of Europe Economic Crisis and Crime Strasbourg, European Committee on Crime Problems, 1985Demográfiai évkönyv 1989 (The 1989 Demographic Yearbook) Budapest, K.S.H., 1991, pp. 18–19Google Scholar
 4. Déri, P. A magyarországi bünözés alakulása (The Trends of Crime in Hungary)Rendészeti Szemle, no. 10, 1991, p. 9Google Scholar
 5. Durkheim, E. A szociológice módszertana Budapest, Franklin Tarsulat, 1917Google Scholar
 6. Durkheim, E. Le Suicide Paris, Presses Universitaires de France, 1960Google Scholar
 7. Fehér, L. Paper presented at the conference Victims of Burglary, organized by the Magyar Kriminológiai Társaság (Hungarian Society of Criminology). In:Kriminológiai Közlemények, nos. 38–39 Budapest, 1991Google Scholar
 8. Gönczöl, K. Gazdaság — bünözés — társadalom (Economy — crime — society) Valóság, no. 10, 1988, pp. 35–47Google Scholar
 9. Gönczöl, K. Bünös szegények (Crime and Poverty) Budapest, K.J.K., 1991, pp. 152–174Google Scholar
 10. Györi, P. Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, 1990 (Briefing on the homeless in Hungary, 1990). In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, pp. 433–445Google Scholar
 11. Harrington, M. The New American Poverty Penguin Books, 1984, pp. 182–183Google Scholar
 12. Kolosi, T., Róbert, P. A rendszerváltás társadalmi hatásai (The social effects of the political transition)Valóság, no. 2, 1992, pp. 1–15Google Scholar
 13. Korinek, L. A munkanélküliség és a bünözés kapcsolatának néhány kérdése (A few problems arising from the relationship between unemployment and crime)Belügyi Szemle, no. 8, 1989, p. 30Google Scholar
 14. Kratochwill, F. Paper presented at the conference Victims of Burglary, organized by the Magyar Kriminológiai Társaság (Hungarian Society of Criminology). In:Kriminológiai Közlemények, nos. 38–39 Budapest, 1991Google Scholar
 15. Miltényi, K. Az eddigi és a várható tendenciák a TBZ-ben (Present and expected tendencies in deviant behaviour). Paper presented at the3rd Conference on Deviant Behaviour, Pilisszentkereszt, May 31 to June 2, 1990, pp. 310–323Google Scholar
 16. Nacro Family Stress and Crime London, 1992a, p. 13Google Scholar
 17. Nacro Unemployment and Crime London, 1992bGoogle Scholar
 18. Róbert, P. Társadalmi mobilitás (Social mobility). In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, pp. 369–370Google Scholar
 19. Salamin, P. A létminimum és akik alatta élnekEsély, no. 4, 1991, p. 65Google Scholar
 20. Szalai, J. Néhány gondolat a szegénységröl és a létminimumról (A few words on poverty and the subsistence level). In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, p. 425Google Scholar
 21. Tímár, J. Munkanélküliség — foglalkozáspolitika — gazdaságpolitika (Unemployment — employment policies — economic policies)Társadalmi Szemle, no. 10, 1992, pp. 25–34Google Scholar
 22. Vavró, I. A közvádas eljárásban jogerösen elítéltek föbb demográfiai jellemzöi 1980–89 között (The main demographic figures for people convicted in public prosecutions between 1980 and 1989. In:Emlékkötet Cséka Ervin egyetemi tanár születésének 70. és oktatói munkásságának 25. évfordulójára (Memorial volume dedicated to professor Ervin Cséka on the 70th anniversary of his birth and the 25th anniversary of his teaching career) Szeged, 1992, pp. 583–588Google Scholar
 23. Waller, I. Putting crime prevention on the map. Paper presented at the2nd International conference on Urban Safety, Drug and Crime Prevention, Paris, 1991Google Scholar

Copyright information

© Kugler Publications 1993

Authors and Affiliations

 • Katalin Gönczöl
  • 1
 1. 1.Criminological DepartmentEötvös Loránd UniversityBudapestHungary

Personalised recommendations