Environmentalist

, Volume 16, Issue 4, pp 269–282 | Cite as

Strategies of environmental organizations in the Netherlands with regard to the acidification problem

 • Ruud Pleune
Papers
 • 39 Downloads

Summary

It is usually assumed that a strategy should be considered to be a quality of an environmental organization. The organization would either employ a characteristic strategy with respect to a problem over time or at least it would use the same strategy regarding different problems at a certain point in time.

The purpose of this study was to investigate whether strategies of environmental organizations concerning acidification change over time; and are the same as those in respect of ozone depletion. The results show that strategies regarding acidification changed over time and that they were different from those concerning ozone depletion (obtained from an earlier case study). In the ozone depletion case only environmentally-oriented organizations were actively involved with the problem. The definition in society of acidification as a ‘dying forest’ issue attracted, however, attention from nature-oriented organizations as well. The resulting broad spectrum of organizations mutually influenced each other's strategies. These findings indicate that the definition of a problem in society is very important for determining the strategies pursued by environmental organizations. This conclusion has not merely academic value, but it can also serve as a boundary condition when defining future strategies of environmental organizations.

Keywords

Boundary Condition Ozone Environmental Management Broad Spectrum Nature Conservation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Achterberg, W. (1994)Samenleving, natuur en duurzaamheid: een inleiding in de milieufilosofie. Assen: Van Gorcum, pp. 229.Google Scholar
 2. Anonymus (1980) Kolennota: brandhout, Milieudefensie,9, 7, 24–25.Google Scholar
 3. Anonymus (1981) Neerslag.Milieudefensie 10 (2), 15.Google Scholar
 4. Attfield, R. (1983)The Ethics of Environmental Concern. Oxford: Basil Blackwell, 220 pp.Google Scholar
 5. Baird Callicott, J. (1986) The search for an environmental ethic. In T. Regan (ed)Matters of Life and Death, Philadelphia: Temple University Press, pp. 381–424.Google Scholar
 6. Beuzekom, J. van (1985) Milieuorganisaties hand in hand tegen zure regen.Milieudefensie 14 (2), 22–3.Google Scholar
 7. Boeringa, R. (1987) Reken mee: de schade van een veldje snijmais.De Kleine Aarde Spring, 11–12.Google Scholar
 8. Clark, B. and Dickson, N. (1991)Research Protocol for the Project Social Learning in the Management of Global Environmental Risks (Version 4.1). Boston, USA.Google Scholar
 9. Court, T. de la (1991)Biografie van een rampzalig vervoermiddel, Het autoboekje. Boxtel: De Kleine Aarde, 44 pp.Google Scholar
 10. Cramer, J. (1989)De groene golf: geschiedenis en toekomst van de Nederlandse milieubeweging. Utrecht: Jan van Arkel, 144 pp.Google Scholar
 11. Dam, H. van (1978) Hydrobiologische gevolgen van luchtverontreiniging,Natuur en milieu,2 (7/8), 10–12.Google Scholar
 12. Dekker, J. and Windt, H. van der (1992) Changing concepts and dilemmas in the strategy of nature conservation, Preprints of the Conference of the International Forum for Biophilosophy, 16–18 March, Budapest.Google Scholar
 13. Diani, M. and Heijden, H.-A. van der (1994) Anti-nuclear movements across states: explaining patterns of development. In H. Flam (ed)States and Environmental Oppositions. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 355–82.Google Scholar
 14. DKA (De Kleine Aarde) (1986a).Syllabus bij de studiedagen Zure Regen voor het voortgezet onderwijs, November 1986, Waardoor sterft het bos? Boxtel: De Kleine Aarde, 79 pp.Google Scholar
 15. DKA (1986b). Zure regen: de eisen van de milieubeweging,De Kleine Aarde 57, (Summer), 10–11.Google Scholar
 16. DKA (1986c). Minder vlees, een gezonde trend.De Kleine Aarde 59, (Winter), 37.Google Scholar
 17. Dobson, A. (1990)Green Political Thought: An Introduction. London and New York: Routledge, 224 pp.Google Scholar
 18. Dorp, C. van (1986)Jaarverslag febr.'85 - april '86 Edukatie Projekt “Schone Lucht” op De Kleine Aarde. Boxtel: De Kleine Aarde, (1986), 16 pp.Google Scholar
 19. Douglas, M. and Wildavsky, A. (1983)Risk and Culture: an Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 221 pp.Google Scholar
 20. Finger, M. (1992) The changing green movement — a clarification. In M. Finger (ed)Research in Social Movements, Conflicts and Change, Supplement 2 — The Green Movement Worldwide, Greenwich, London: Jai Press inc., pp. 229–46.Google Scholar
 21. Fischer, J. (1910) Doel en werkkring van de Nederlandse Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging.,Water, Bodem, Lucht., Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging., Apeldoorn, NL:1 (1), 11–33.Google Scholar
 22. Fox, W. (1994) Ecophilosophy and science.The Environmentalist 14, 207–13.Google Scholar
 23. Frankel, C. (1976) The rights of nature. In L. Tribeet al. (eds)When Value Conflict, Essays on Environmental Analysis, Discourse and Decision, Cambridge, MA: Ballinger, pp. 93–113.Google Scholar
 24. Fransen, J. (1981) Zure regen: effecten en aanpak van het probleem.Natuur en milieu,5, (7/8), 14.Google Scholar
 25. Fransen, J. (1988) Zuur-neutraliserend vermogen van zand-gronden neemt af.Natuur en milieu 12 (11), 15.Google Scholar
 26. Fransen, J. and Reijnders, L. (1983) Ook Nederlandse bossen zijn ernstig verzuurd,NRC Handelsblad, 9-11-1983, Rotterdam, NLGoogle Scholar
 27. Gamson, W. (1988) Political discourse and collective action.Frontiers in Social Movement Theory. In Morris, A. and McClurg Mueller, C. (eds), New Haven and London: Yale University Press.Google Scholar
 28. Groot, T. (1987) Zure regen excursie.Mens en Natuur 38 (1), 2.Google Scholar
 29. Hase, T. (1992) The green movement in Japan. In M. Finger (ed)Research in Social Movements, Conflicts and Change, Supplement 2 — The Green Movement Worldwide. Greenwich, London: Jai Press inc., pp. 217–27.Google Scholar
 30. Heijden, H.-A. van der (1992) Van kleinschalig utopisme naar postgiro-activisme? De milieubeweging 1970–1990. In Duyvendak, J., Heijden, H.-A. van der, Koopmans, R. and Wijmans, L. (eds)Tussen verbeelding en macht — 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Amsterdam: Sua, pp. 77–98.Google Scholar
 31. Heijden, H.-A. van der, Koopmans, R. and Giugni, M. (1992) The west european environmental movement. In Finger, M. (ed)Research in Social Movements, Conflicts and Change, Supplement 2 — The green movement worldwide. Greenwich, London: Jai Press inc., pp. 1–40.Google Scholar
 32. Houten, J. ten (1969) Aspecten van luchtverontreiniging voor plant en dier.Water Bodem Lucht 59 (4), pp. 97–107.Google Scholar
 33. IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie) (1988)Cursuswerkboek voor de IVN Natuurgidsencursus. Amsterdam: IVN, 300 pp.Google Scholar
 34. Jamison, A., Eyerman, R., Cramer, J. and Læssoee, J. (1990)The Making of the New Environmental Consciousness: A Comparative Study of the Environmental Movements in Sweden, Denmark and the Netherlands, Edinburgh: Edinburgh University Press, 216 pp.Google Scholar
 35. Jongh, M. de (1990) Een kalktablet in uw nestkastje?Mens en Natuur 41 (2), 31.Google Scholar
 36. Kersten, J. (1987)Eko-pad, Stageverslag in het kader van de studie milieu-geografie., Utrecht: Utrecht University, 74pp.Google Scholar
 37. Klandermans, B. (1992) The social construction of protest and multiorganizational fields,Frontiers in Social Movement Theory. In Morris, A. and McClurg Mueller, C. (eds), New Haven and London: Yale University Press, pp. 77–103.Google Scholar
 38. Klaver, J. (1993) Milieubeleidsstrategie; een bijdrage aan de discussie.Milieu 8, 71–7.Google Scholar
 39. Kriesi, H., Koopmans, R., Duyvendak, J. and Giugni, M. (1992) New social movements and political opportunities in Western Europe.European Journal of Political Research,22, 219–44.Google Scholar
 40. Kuyser, J. de (1912) Wat de hygiene-tentoonstelling te Dresd en ons op het gebied der luchtverontreiniging te zien gaf.,Water, Bodem, Lucht.,2 (3), 66–73.Google Scholar
 41. Leopold, A. (1949) The land ethic, In Scherer, D. and Attig, T. (eds)Ethics and the Environment. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall (1983) pp. 6–9.Google Scholar
 42. Lichthart, R. (1986) Dode heide - Zure regen - je ziet de wereld veranderen,Natuurbehoud. 17 (4), 106–8.Google Scholar
 43. Loo, H. van der, Snel, E. and Steenbergen, B. van (1984)Een wenkend perspectief? Nieuwe sociale bewegingen en culturele veranderingen, Amersfoort, NL: De Horstink, 247 pp.Google Scholar
 44. McCarthy, J. and Zald, M. (1976) Resource mobilization and social movements: a partial theory.American Journal of Sociology 82 (6), 1212–41.Google Scholar
 45. McCloskey, M. (1992) Twenty years of change in the environmental movement: an insider's view,American Environmentalism — The U.S. environmental movement, 1970–1990, Washington, London: Taylor and Francis, pp. 77–88.Google Scholar
 46. Meadows, D., Meadows, D. and Randers, J. (1991)Beyond the Limits. Confronting Global Collapse; Envisioning a Sustainable Future. London/Chelsea Green: Earthscan Publications ltd.Google Scholar
 47. Miller, A. (1991)Gaia Connections — An introduction to Ecology, Ecoethics, and Economics. Savage, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 301 pp.Google Scholar
 48. Mintzberg, H. (1988) Opening up the definition of strategy. In Quinn, J., Mintzberg, H. and James, R. (eds)The strategy process; concepts, contexts, and cases, London: Prentice-Hall International, Inc., pp. 13–20.Google Scholar
 49. Mitchell, R., Mertig, A. and Dunlap, R. (1992) Twenty years of environmental mobilization: trends among national environmental organizations. InAmerican Environmentalism — The U.S. environmental movement, 1970–1990. Washington, London: Taylor and Francis, pp. 11–26.Google Scholar
 50. Murdy, W. (1975) Anthropocentrism: A Modern Version. In Scherer, D. and Attig, T. (eds)Ethics and the environment. Englewood Cliffs, New Jersey, pp. 12–21.Google Scholar
 51. Naess, A. (1973) The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary.Inquiry 16, 95–100.Google Scholar
 52. Natuurmonumenten (1988)Spookrijden — Zure regen en de gevolgen. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 's-Graveland, NL.Google Scholar
 53. Noort, W. van (1988)Bevlogen bewegingen — Een vergelijking van de anti-kernenergie-, kraak- en milieubeweging, Amsterdam: USA, 300 pp.Google Scholar
 54. Nootenboom, C. (1990) Minder vee is onvermijdelijk,Naar een gezonde landbouw, De Kleine Aarde, Boxtel, 32 pp.Google Scholar
 55. Norton, B. (1991)Toward Unity Among Environmentalists. New York: Oxford University Press, 287 pp.Google Scholar
 56. NVWBL (Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, B.- en Luchtverontreiniging) (1927) Rookbestrijding,Water, Bodem, Lucht. 17 (1), 12–15.Google Scholar
 57. NVWBL (1959) Luchtverontreiniging,Water Bodem Lucht 49 (1), 16–25.Google Scholar
 58. Offe, C. (1985) New social movements: challenging the boundaries of institutional politics.Social Research 52 (4), 817–68.Google Scholar
 59. Olthof, L. (1983) Letter to the members of the “overleggroep Energie” and the “provinciale milieufederaties”,June 9, Stichting Natuur en Milieu, Utrecht.Google Scholar
 60. Ooyen, D. van (1985) Shell helpt: de bossen om zeep,Milieudefensie 14 (3), 4–6.Google Scholar
 61. Ooyen, D. van and Court, T. de la (1984)Het zure-regen boek, In Dassen, H. and Bruin, W. de (eds), Vereniging Milieudefensie / WISE, Amsterdam, 95 pp.Google Scholar
 62. Paden, R. (1992) Nature and morality.Environmental Ethics 14 (3), 239–51.Google Scholar
 63. Passmore, J. (1974)Man's Responsibility For Nature: Ecological Problems and Western Traditions. New York: Charles Scribner's Sons, 213 pp.Google Scholar
 64. Pleune, R. (1996). Strategies of environmental organizations in the Netherlands regarding the ozone depletion problem,Environmental Values,5 (3), in press..Google Scholar
 65. Pleune, R. (1994b). Environmental Organizations in the Netherlands and Acidification. Department of Science, Technology and Society, Utrecht, NL, 66 pp.Google Scholar
 66. Rijs, R. (1982) Zure regen, wat is dat?Mens en Natuur 33 (5), 106–7.Google Scholar
 67. Rijs, R. (1983)Educatieve mogelijkheden met kinderen rond het thema zure regen. Amsterdam: IVN, 2 pp.Google Scholar
 68. Rijs, R. (1984)Brochure Zure Neerslag. Amsterdam: IVN, 12 pp.Google Scholar
 69. Rijs, R. and Meyer Ricard, W. (1984) Zure neerslag en educatie daarover,Mens en Natuur 35 (5), 136–40.Google Scholar
 70. Rijs, R. and Vleuten, C. van (1987) Hoofdstuk 5: zure regen,Een vuiltje aan de lucht?: een werkboek over lucht, IVN in cooperation with the Stichting Nederlandse Schoolradio, Amsterdam, 16–21.Google Scholar
 71. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) (1988)Nationale milieuverkenning 1985–2010, Zorgen voor morgen, Langeweg, I. F., Samsom H.D. (eds) Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.Google Scholar
 72. Rodman, J. (1983) Four forms of ecological consciousness reconsidered, In Scherer, D. and Attig, T. (eds)Ethics and the Environment, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall pp. 82–92.Google Scholar
 73. Schilperoord, H. (1989) Regen gemeten en te zuur bevonden,De Kleine Aarde, De Kleine Aarde, Boxtel, 69, 2 pp.Google Scholar
 74. Schoor, T. van der (1986)Verslag Algemene Ledenvergadering 25 januari 1986, Vereniging Milieudefensie, Amsterdam, 3 pp.Google Scholar
 75. Slemmer, H. (1982) Hans Slemmer maakt zich boos.,De Kleine Aarde, De Kleine Aarde, Boxtel, 41, (Summer), 19–20.Google Scholar
 76. SME (Stichting Milieu Educatie) (1986)De lucht gewoon schoon: handleiding voor excursieleiders, Stichting Milieu Educatie, Utrecht, 64 pp.Google Scholar
 77. SNM (Stichting Natuur en Milieu) (1979) Brief aan Kamercommissie over zwaveldioxyde,Natuur en milieu 3 (4), 22.Google Scholar
 78. SNM (1983)Natuur en Milieu 1981–1982; Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Natuur en Milieu over de jaren 1981 – 1982, Utrecht, NL: Stichting Natuur en Milieu, pp. 24.Google Scholar
 79. SNM (1986)Natuur en Milieu (1985); Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Natuur en Milieu over het jaar 1985, Utrecht, NL: Stichting Natuur en Milieu, 20 pp.Google Scholar
 80. SNM (1987)Natuur en Milieu 1986; Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Natuur en Milieu over het jaar 1986, Utrecht, NL: Stichting Natuur en Milieu, 20 pp.Google Scholar
 81. SNM (1988) Twee convenanten,Natuur en milieu, Utrecht, NL: Stichting Natuur en Milieu,12 (1), Jan, 2.Google Scholar
 82. SNM (1991)Jaarverslag 1990; Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Natuur en Milieu over het jaar 1990, Utrecht, NL: Stichting Natuur en Milieu, 30 pp.Google Scholar
 83. SNM and WNF (Wereld Natuur Fonds) (1988)Zure regen, Stichting Natuur en Milieu, Utrecht, 15 pp.Google Scholar
 84. Stone, C. (1972) Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects.Southern California Law Review 45, 450–501.Google Scholar
 85. Stortenbeker, C. (1990) Op weg naar het Paaseiland? De mens en zijn natuurlijk milieu,Het milieu: denkbeelden voor de 21ste eeuw, Commissie Lange Termijn Milieubeleid, Kerckebosch BV, Zeist, NL, pp. 309–33.Google Scholar
 86. Suitela, M. (1984) Zure uitjes, nu nog uit de pot, straks zo van het land?,Milieudefensie 13 (4), 15.Google Scholar
 87. Taylor, P. (1981) The ethics of respect for nature.Environmental Ethics 3 (3), 197–218.Google Scholar
 88. Taylor, P. (1986)Respect for Nature: a Theory of Environmental Ethics, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 330 pp.Google Scholar
 89. Termeer, S. (1987) Duizenden handtekeningen aan grootste verzuurder aangeboden.Milieudefensie 16 (10), 21.Google Scholar
 90. Tesch, J. (1960) Volksgezondheidsaspecten van luchtverontreiniging,Water Bodem Lucht. 50 (3), 44–57.Google Scholar
 91. VBNN (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland) (1979)Jaarverslag 1978–1979, 3pp.Google Scholar
 92. VBNN (1984a) Verzuring van het milieu,Natuurbehoud 15 (2), 42.Google Scholar
 93. VBNN (1984b)Jaarverslag 1983, 56pp..Google Scholar
 94. VBNN (1985)Jaarverslag 1984, 26pp.Google Scholar
 95. VBNN (1989a) Er valt werkelijk wat te kiezen!Natuurbehoud 20 (3), 68–9.Google Scholar
 96. VBNN (1989b) Overheid 88, Het jaar 88,Natuurbehoud 20 (2), 14–17.Google Scholar
 97. VBNN (1989c)Jaarverslag 1988, 35pp.Google Scholar
 98. VBNN (1991)Jaarverslag 1990, 35pp.Google Scholar
 99. VMD (Vereniging Milieudefensie) (1984)Beleidsevaluatie milieuwerk en plannen voor 1985 Amsterdam: Vereniging Milieudefensie, 4 pp.Google Scholar
 100. VMD (1987)Het gat in de ozonlaag — broeikaseffect — zure regen: wat hangt ons boven het hoofd?, Amsterdam,Milieudefensie, 6 pp.Google Scholar
 101. VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) (1994)Zure regen: oorzaken en oplossingen, Den Haag, NL: Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen, 32 pp.Google Scholar
 102. WCED (World Commission on Environment and Development) (1987)Our Common Future, Oxford, New York: Oxford University Press, 400 pp.Google Scholar
 103. Werkgroep SO2S (1980) Steenkool en zwavelvervuiling in Engeland,Milieudefensie,9 (2) 15, 19.Google Scholar
 104. Zweers, W. (1984) Natuur en cultuur in ecologisch perspectief, In Achterberg, W. and Zweers, W. (eds)Milieucrisis en filosofie — westers bewustzijn en vervreemde natuur, Amsterdam: Ekologische Uitgeverij, pp. 97–141.Google Scholar
 105. Zweers, W. (1992) Radicalisme of historisch besef? — over breuken en continuiteit in de grondhoudingendiscussie, In Zweers, W. (ed)Op zoek naar een ecologische cultuur — Milieufilosofie in de jaren negentig, Baarn, NL: Ambo, pp. 63–9.Google Scholar
 106. Zweers, W. and Groot, W. de (1987) Milieufilosofie en milieukunde: een relatie in wording.Milieu 2, 145–9.Google Scholar

Copyright information

© Chapman & Hall 1996

Authors and Affiliations

 • Ruud Pleune
  • 1
 1. 1.Utrecht UniversityUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations