Advertisement

De Economist

, Volume 7, Issue 1, pp 42–49 | Cite as

Een blik op de tegenwoordige telegraaf-gemeenschap

Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. [Onder het afdrukken dezer meldt de Staats-Ct. van 29 Januarij eene concessie door een Engelschen Ingenieur, den heerGisborn verkregen, om eene onderzeesche telegraaf-verbinding daar te stellen, uitgaande van Sincapore, en over eenige plaatsen onzer Oost-Indische bezittingen, naar Australië reikende. Deze concessie maakt thans een gedeelte uit van een groot ontwerp van dien Ingenieur, om Engelsch-Indië zoo met Australië als Europa te verbinden. Voor den draad van Alexandrië over suez, langs Arabië tot Eng.-Indië, is de concessie mede reeds verleend, terwijl de O.-I. Compagnie de lijn naar Sincapore zon vervolgen, en de Engelsche regering denkelijk het Australisch gedeelte volvoert. Nadere bijzonderheden met de voorwaarden der concessie, vindt men in de Saats-Ct. 29 Januarij. (Zie voorts over het plan van den heerGisborne naar Eng. O.-I., onsBijblad Economist des vorigen jaars p. 184).Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1858

Personalised recommendations