Advertisement

De Economist

, Volume 76, Issue 1, pp 315–319 | Cite as

De maximum-bevolking van Nederland

 • G. A. H. Wiebols
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  De Economist: Oct. 1926; Dec. 1926; Jan. 1927; Febr. 1927.Google Scholar
 2. 2).
  De Economist: Dec. 1926; De methode van berekening van het toekomstige bevolkingsaccres.Google Scholar
 3. 3).
  De Economist: Oct. 1926; De maximum-bevolking van Nederland.Google Scholar
 4. 6).
  „De Economist”: Oct. 1926, pag. 692 en 693. Zie voor de grenzen, waarbinnen deze stelling geldt, het artikel van Prof. Holwerda in het December-nummer 1926 van De Economist.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1927

Authors and Affiliations

 • G. A. H. Wiebols

There are no affiliations available

Personalised recommendations