Advertisement

De Economist

, Volume 52, Issue 1, pp 1–23 | Cite as

Sociaal-democratie en Handelspolitiek

Article
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Zie Die Neue Zeit, 1900–1901, I p. 794.Google Scholar
 2. 2).
  Opgenomen als Anhang II bij Marx:Das Elend der Philosophie (Duitsch van Kautsky en Bernstein; Stuttgart, Dietz.)Google Scholar
 3. 1).
  Das Kapital I, Zweiter Abschnitt, i. f., vierte Auflage, p. 139.Google Scholar
 4. 2).
  Dit blijkt uit een brief van Engels aan Marx, aangehaald door Mehring in Die Neue Zeit 1901–1902. I p. 353.Google Scholar
 5. 1).
  Das Kapital (IVe auflage) p. 730, noot. Zonder opgave van plaats gebruikte Schippel (Grundzüge der Handelspolitik, p. 110) dit ctaat. Kautsky (Die Neue Zeit, 1901–1902 I. p. 339) merkt op: «Ich habe die Stelle vergebens gesucht» en betwijfelt de echtheid van het citaat, waarvan de heer Schippel zoo welwillend was mij de plaats aan te geven. Het is merkwaardig, dat zelfs Kantsky Marx' «revolutionaire» opvatting in zooverre niet begreep, dat hij het in twijfel trok, dat Marx onder zekere omstandigheden het protectionisme kon goedkeuren.Google Scholar
 6. 2).
  Das Kapital I p. 722.Google Scholar
 7. 3).
  In een artikel der Deutsche Brüsseler Zeitung, geciteerd in Die Neue Zeit 1901–1902, I p. 354.Google Scholar
 8. 1).
  Das Kapital 1 p. 614 v.Google Scholar
 9. 2).
  Opgenomen in den door Mehring bezorgden Nachlass van Marx, Engels en Lassalle, II p. 429 v.Google Scholar
 10. 1).
  Strafrechtelijke overwegingen noopten Mehring, hier een zelfstandig naamwoord achterwege te laten.Google Scholar
 11. 2).
  Nachlass II, p. 393 v.Google Scholar
 12. 3).
  Duitsche vertaling dier voorrede in den jaargang 1888 van Die Neue Zeit p. 289 v., vriendelijk mij geleend door mevr. Roland Holst. Wanneer zal in een onzer bibliotheken dit belangrijk tijdschrift compleet zijn?Google Scholar
 13. 1).
  Die Neue Zeit 1900–1901 I p. 663 v.Google Scholar
 14. 1).
  Die Neue Zeit 1899–1900, I p. 812.Google Scholar
 15. 1).
  Die Neue Zeit, 1900–1901, I p. 663 v.Google Scholar
 16. 1).
  Die Neue Zeit 1901–1902, I p. 373.Google Scholar
 17. 2).
 18. 1).
 19. 1).
  Waarom dan (zie noot 1 op p. 8) de echtheid van Schippels citaat uit Marx in twijfel getrokken?Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1903

Personalised recommendations