De Economist

, Volume 37, Issue 1, pp 283–284 | Cite as

Erica, jaarboekje der maatschappij van weldadigheid

Economische Berichten en Nalezingen
  • 12 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1888

Personalised recommendations