De Economist

, Volume 37, Issue 1, pp 215–216 | Cite as

Frankrijks goud en zilver In- en Uitvoeren

in, duizendtallen frances
Economische Berichten en Nalezingen
  • 7 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1888

Personalised recommendations